ETN5.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2018/2019. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
11661B0001Ószövetségi bibliaismeret szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11663B0002Újszövetségi bibliaismeret szigorlat3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11664B0003Újszövetségi bevezetés szigorlat3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11665B0004Alapvizsgia dolgozat 2.4Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11666B0005Újszövetségi exegézis szigorlat3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11667B0006Ószövetség exegézis szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11949B0007Bibliai teológia szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11956B0008Alapvizsga dolgozat 14Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11668B0009Ószövetségi bevezetés szigorlatOT isagogics comprehensive (OT isagogics comprehensive)3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11669B0012Ószövetségi bibliaismeret szigorlat0Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11670B0013Újszövetségi bibliaismeret szigorlat0Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11671B0101Ószövetségi héber nyelv 14Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
11672B0106Ószövetségi exegézis 2.Gyakorlati írásmagyarázat (Gyakorlati írásmagyarázat)2Dr. Enghy Sándor [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11957B0110Ószövetségi exegézis 4.2Dr. Enghy Sándor [1200300010]
időszakos meghirdetés
12019B0120Ószövetségi bibliaismeret 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11673B0121Ószövetségi bibliaismeret 23Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11674B0136Újszövetségi bibliaismeret 2.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11675B0201Újszövetségi görög nyelv 1.4Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11676B0206Újszövetségi exegézis 22Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11958B0210Újszövetségi exegézis 4.2Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11677B0214Újszövetségi bevezetés 22Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
12024B0219Újszövetségi bibliaismeret 1Mt-ApCsel (Mt-ApCsel)2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11940B0251Ószövetségi elhívási történetek összehasonlító elemzése - főszeminárium4Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
időszakos meghirdetés
12016B0303Ószövetségi bibliai teológia 12Dr. Doedens Jacob Johannes [1200700130]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11678B0304Ószövetségi bibliai teológia 2.2Dr. Enghy Sándor [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11924B0376Az Újszövetség megfogalmazásának nyelvi megoldásai és azok háttere - alapszeminárium3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
időszakos meghirdetés
11988B0377Égi és földi világ A görög vallástörténet, mitológia és kutúrtörténet alapjai. - alapszeminárium3Dr. Marjovszky Tibor [1201900004]
időszakos meghirdetés
11892D011Bibliaismeret 2.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11893D018Hitvallásismeret 2.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11894D021Egyháztörténet 2.2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
11895D022Diakóniatörténet2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11896D029Társadalomismeret 2.3dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév tavaszi félév
11897D030Társadalom- és szociálpolitika 1.3Birinyi Márk [1201900005]
minden tanév tavaszi félév
11898D035Szociális munka módszerei 1.3Dr. Havasi Virág [1201000014]
minden tanév tavaszi félév
11899D041Személyiséglélektan3Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
11900D043A segítő kommunikáció alapjai3Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
11901D050Jogi és igazgatási alapismeretek3Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
11902DGY01Szakmai képesség- és személyiségfejlesztő tréning 1.2Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
11903DGY06Szakmai gyakorlat felkészítő és feldolgozó szemináriummal 2.4Rácsok Balázs [1200800041]
minden tanév tavaszi félév
11711G0001Harmónium záróvizsga3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
11712G0002Homiletika, liturgika szig.3Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
11713G0003Igehirdetés szigorlat3Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
11714G0004Záróvizsga misszió, gyülekezetépítés0Laczkó Gabriella [1200500069]
ifj. Csomós József [1201000003]
minden tanév tavaszi félév
11715G0005Katechetika záróvizsga0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11716G0006Poimenika záróvizsga0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11950G0024Harmóniumjáték 4.0Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
11679G0090Gyakorlati retorika2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
11944G0094Harmóniumjáték 2.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
11945G0095Harmóniumjáték 3.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
11946G0096Harmóniumjáték 4.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
11680G0100Bevezetés a homiletikába2Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
12023G0102Ekkléziasztika2Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
12021G0103Nyelv és beszédművelés 12Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11681G0104Nyelv és beszédművelés 22Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
11682G0108Egyházi ének 22Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
11683G0110Egyházi ének 4.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
11684G0114Egyházi ének 8Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana (Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana)0Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
11685G0118Homiletika 23Dr. Hős Csaba [1201700008]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11686G0122Homiletikai gyakorlat 22Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
11687G0126Homiletikai gyakorlat 60Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
11688G0128Homiletikai gyakorlat 80Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
11689G0130Poimenika 23Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11733G0134Homiletikai gyakorlat 100Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
11734G0136Egyházigazgatás és egyházi adminisztráció 2.2Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11735G0138Lelkigondozói esetfeldolgozás 2.3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11736G0140Katechetika 33Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11737G0142Gyakornoki gyülekezeti munka 2.4Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11948G0150Legáció 5x15Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
11717G0155Vizsgaistentisztelet0Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
12015G0159Missziológia 1.2ifj. Csomós József [1201000003]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11690G0160Missziológia 2.2ifj. Csomós József [1201000003]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11691G0162Gyülekezetépítés 2.2ifj. Csomós József [1201000003]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11952G0201Nyári gyakorlatok (2x2 hét)0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
11877G0202Jeles XX. századi igehirdetők életműve - főszeminárium4Dr. Hős Csaba [1201700008]
időszakos meghirdetés
11985G0203Kátémagyarázat0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
11986G0204Gyakorlati bibliamagyarázat0Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
11878G0219Családtörténetek (Ábrahám, Izsák, Jákób) a gyermekek közötti szolgálatban - alapszeminárium3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11991G0304Kórus 5. SzV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
11879G0310Szórványmisszió a gyakorlatban - szabadon választható3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11880G0311A reformáció korának liturgikus zenéje - szabadon választható3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
11990G0312Népi írók - Egyház és társadalom - SzV3Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
11959H0002Egyháztörténet szigorlat 2.3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
11718H0003Záróvizsga egyházjog0Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia Eszter [1201300008]
Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
11692H0104Egyetemes egyháztörténet 2.2Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
11693H0108Magyar protestáns egyháztörténet 2.2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
11938H0120Egyházjog 2.2Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
12000H0130Egyházigazgatás2Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia Eszter [1201300008]
minden tanév őszi félév
11694H0132Magyar történelem 2.0Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
11888H0306A Sárospataki Református Kollégium története 1.- főszeminárium4Dr. Dienes Dénes [1199500001]
időszakos meghirdetés
11889H0307Protestáns nagyasszonyok a 16-17. században - alapszeminárium3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
11926H0308Életnek világossága - Tóth-Máté Miklós bibliai témájú novellái - SZV3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
időszakos meghirdetés
11763K0002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Dr. Kádár Ferenc [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11764K0003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11765K0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11766K0011Szakdolgozat (B)15Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11767K0012Szakdolgozat (Gy)15Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11768K0013Szakdolgozat (H)15Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11769K0014Szakdolgozat (R)15Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11770K0133Csoportdinamika2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11771K0136Gyülekezeti hitoktatói gyakorlat13Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
12009K0137Gyülekezeti katechetikai gyak. 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11772K0138Hitoktatói iskolai gyakorlat 1.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
12010K0139Hitoktatói iskolai gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11773K0145A nevelő személyiségfejlődése3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11774K0149Gyermekvédelem2Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11775K0150Szakmódszertan1.6Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11776K0156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
minden tanév tavaszi félév
11777K0162Szakdolgozati konzultáció 2 -KVB1Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11778K0163Szakdolgozati konzultáció 2 -KVH1Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
11779K0164Szakdolgozati konzultáció 2 -KVR1Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
11780K0165Szakdolgozati konzultáció 2 -KVG1Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11807K0-KT002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Dr. Kádár Ferenc [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11808K0-KT003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11809K0-KT004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11810K0-KT131Katechetika 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11811K0-KT136Gyülekezeti katechetikai gyakorlat 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11812K0-KT138Hitoktatói iskolai gyakorlat 1.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11813K0-KT145A nevelő személyiségfejlődése3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11814K0-KT150Szakmódszertan 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11815K0-KT156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
minden tanév tavaszi félév
11816K0-KT158Szakdolgozati konzultáció 2.- KVB1Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11817K0-KT159Szakdolgozati konzultáció 2.- KVG1Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11818K0-KT160Szakdolgozati konzultáció 2.- KVH1Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11819K0-KT161Szakdolgozati konzultáció 2.- KVR1Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11820K0-KT162Szakdolgozat (B)15Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11821K0-KT163Szakdolgozat (Gy)15Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11822K0-KT164Szakdolgozat (H)15Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11823K0-KT165Szakdolgozat (R)15Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11943K0-KT205Ukrajna története3időszakos meghirdetés
11781KM001Biblikus szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11782KM002Rendszeres szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
11996KM101Bibliaismeret 1.5Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11783KM102Bibliaismeret 2.3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11784KM103Bibliai kortörténet4Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
időszakos meghirdetés
11999KM104Hitvallásismeret 1.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
időszakos meghirdetés
11785KM105Hitvallásismeret 2.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11786KM110Egyházi ének 2.2Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11998KM111Ószövetségi bevezetés 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11787KM114Újszövetségi exegézis-bevezetés3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
12007KM120Etika 1.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
11788KM121Etika 2.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11997KM122Dogmatika 13Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
időszakos meghirdetés
11789KM123Dogmatika 2.Keresztyén tanítás rendszere 2. (Keresztyén tanítás rendszere 2.)3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11790KM125Egyetemes egyháztörténet 2.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11791KM129Liturgikai alapok2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
11792KM130Ószövetségi bevezetés 22Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11793KM131Újszövetségi bevezetés 22Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11794KM134Pszichológia 2.Vallási szocializáció (Vallási szocializáció)2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
11795KM135Pszichológia 3.Valláslélektan (Valláslélektan)2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11796KM158Idegen nyelvi képzés 2.3Soltészné Kajati Anita [1201600002]
Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
11928KM168Fabulák. Heltai Gáspár meséinek valláserkölcsi tanulságai - SZV3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
időszakos meghirdetés
11824KM-KT001Biblikus szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11825KM-KT002Rendszeres szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11826KM-KT114Újszövetségi szövegértelmezés3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11827KM-KT121Etika 2.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11828KM-KT123Dogmatika 2.Keresztyén tanítás rendszere 2. (Keresztyén tanítás rendszere 2.)3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11829KM-KT129Liturgika2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
11830KM-KT130Ószövetségi bevezetés 2.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11831KM-KT131Újszövetségi bevezetés 2.2Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11832KM-KT143Idegen nyelvi képzés 2.3minden tanév tavaszi félév
12014L0101Latin 1.2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11695L0102Latin 22Dr. Csorba Dávid [1201300007]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
12022L0105Angol nyelv 12Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11696L0106Angol nyelv 22Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
12020L0107Angol nyelv 32Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11697L0108Angol nyelv 42Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
11698L0110Angol nyelv 62Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
11992L0111Angol szaknyelv 14Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11699L0112Angol szaknyelv 24Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11700L0116Német nyelv 22Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
11701L0118Német nyelv 42Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
11702L0120Német nyelv 62Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
11703L0122Német szaknyelv 24Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11797M0002Záróvizsga (A gyülekezeti munka elmélete és gyakorlata)0Dr. Kádár Ferenc [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
11798M0011Szakdolgozat (B)15Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11799M0012Szakdolgozat (Gy)15Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11800M0013Szakdolgozat (H)15Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11801M0014Szakdolgozat (R)15Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11802M0140Gyakorlati gyülekezeti munka 2.7Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11803M0154Szakdolgozati konzultáció 2 -KVB1Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11804M0155Szakdolgozati konzultáció 2 -KVG1Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11805M0156Szakdolgozati konzultáció 2 -KVH1Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11806M0157Szakdolgozati konzultáció 2 -KVR1Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11833M0-KT0002Záróvizsga (A gyülekezeti munka elmélete és gyakorlata)0Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11834M0-KT140Gyakorlati gyülekezeti munka 2.7Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
11835M0-KT151Szakdolgozati konzultáció 2.- KVB1Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11836M0-KT152Szakdolgozati konzultáció 2.- KVG1Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11837M0-KT153Szakdolgozati konzultáció 2.- KVH1Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11838M0-KT154Szakdolgozati konzultáció 2.- KVR1Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11839M0-KT155Szakdolgozat (B)15Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11840M0-KT156Szakdolgozat (Gy)15Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11841M0-KT157Szakdolgozat (H)15Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11842M0-KT158Szakdolgozat (R)15Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11993M0-KT173Ifjúságvédelem, családgondozás3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
11976NK0002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
11977NK0003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11978NK0133Csoportdinamika2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11979NK0136Gyülekezeti katechetikai gyakorlat 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11980NK0138Iskolai hitoktatói gyakorlat 1.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11981NK0145A nevelő személyiségfejlődése3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11982NK0149Gyermekvédelem2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11983NK0150Szakmódszertan1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11984NK0156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11960NKM001Biblikus szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11961NKM002Rendszeres teológiai szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
11962NKM100Bibliaismeret 3.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11963NKM102Bibliaismeret 4.Róma-Jelenések (Róma-Jelenések)2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11964NKM103Bibliai kortörténet4Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11965NKM105Hitvallások ismerete 2.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11966NKM110Egyházi ének 2.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
11994NKM113Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11967NKM114Újszövetségi exegézis-bevezetés3Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11968NKM121Etika 2.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11969NKM123Dogmatika 2.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11970NKM125Egyháztörténet 2.3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
11971NKM129Liturgika2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
11972NKM130Ószövetségi bevezetés 2.2Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11973NKM131Újszövetségi bevezetés 2.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11974NKM134Pszichológia 2.Vallási szocializáció (Vallási szocializáció)2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11975NKM135Pszichológia 3.Valláslélektan (Valláslélektan)2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11929NKM168Fabulák. Heltai Gáspár meséinek valláserkölcsi tanulságai - SZV3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
időszakos meghirdetés
11754PP000Záróvizsga0Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
Tóth János [1201200005]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11755PP001Szakdolgozat - Pasztorálpszichológia10Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
Tóth János [1201200005]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11995PP002Szakdolgozati konzultáció 1.0Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
11756PP003Szakdolgozati konzultáció 2.0Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
Tóth János [1201200005]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11757PP016A segítő, lelkigondozói beszélgetés gyakorlata 4.2Tóth János [1201200005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11758PP020Krízislélektan 2. - félelem, depresszió, gyászmunka4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11759PP021Speciális célcsoportok lelkigondozása4Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11760PP025Drogprevenciós szakmai ismeretek4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11761PP030Pszicho- és bibliodráma 4.4Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11762PP035Személyiséglélektan 2.4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11719R0001Hitvallásismeret szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11720R0002Rendszeres teológiai szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11955R0014Hitvallásismeret szigorlat0Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11704R0091Hermeneutikai prolegomena2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
12018R0101Hitvallások ismerete 12Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11705R0102Hitvallások ismerete 22Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11947R0105Dogma- és teológia történet 1.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
12001R0106Dogmatika 14Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11706R0107Dogmatika 2.4Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
12017R0109Etika 1.A keresztyén etika alapjai (A keresztyén etika alapjai)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11707R0110Etika 2.Személy és családetika (Személy és családetika)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11708R0113Filozófia 23Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
12025R0114Dogma- és teológiatörténet 2.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11710R0117Szociológia 2.Társadalomtudományi szempontok a mindennapok problémamegoldásaiban. (Társadalomtudományi szempontok a mindennapok problémamegoldásaiban.)2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
11937R072A szégyen kérdésköre a lelkigondozásban - SZV3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
11843RK008Egyházi néprajz2Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
minden tanév tavaszi félév
11844RK009Világvallások és keresztyénség2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
11845RK010Keresztyénség és művészet3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
12005RK013Általános kommunikáció2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
12011RK015FilozófiaBevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe (Bevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe)3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11846RK017Egyházzene3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
11847RK024Vezetéselmélet4Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
11848RK026Pszichológia 2.Személyiségpszichológia (Személyiségpszichológia)4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
11849RK030Idegen nyelvi képzés 2.4Soltészné Kajati Anita [1201600002]
Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
11850RK031Európai Uniós- és pályázati ismeretek3Dr. Zongor Attila Árpád [1201200172]
minden tanév őszi félév
11851RK033Közösségfejlesztés és közösségszervezés 2.4Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév tavaszi félév
11852RK040Keresztyénség és művelődés 2.4Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
11853RK045Humán erőforrás-menedzsment3Dr. Zongor Attila Árpád [1201200172]
minden tanév tavaszi félév
11854RK062Egyházi művelődésszervező gyakorlat 2.6Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
időszakos meghirdetés
11855RK064Szociális munka 2.3Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra [1201000017]
minden tanév tavaszi félév
11856RK069Diakónia 2.3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11857RK071Egészségügyi- és ápolástani alapismeretek3Dr. Velejti Gabriella [1201600001]
minden tanév tavaszi félév
11858RK073Diakóniai Gyakorlat 2.6Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
12006RK074Egyház- és felekezettörténet 1.4Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
11859RK075Egyház- és felekezettörténet 2.4Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
11860RK077Magyar művelődéstörténet4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
11861RK078Pszichológia 4.Valláslélektan (Valláslélektan)2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11862RK080Szakdolgozati szeminárium2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11927RK299A Kárpát-medence néprajzi csoportjai - SZV3Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
időszakos meghirdetés
11934RK323A nyáj és pásztora - Móricz Zsigmond válogatott novellái - SZV3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
időszakos meghirdetés
11863RKD02Szakdolgozati konzultáció 2. - diakónia2Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Dr. Benyó Béla [1201500005]
minden tanév tavaszi félév
11864RKM02Szakdolgozati konzultáció 2. - művelődésszervező2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Dr. Benyó Béla [1201500005]
minden tanév tavaszi félév
11865RKS01Keresztyén egyházismeret és művelődéstörténet szigorlat4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
11866RK-SZD01Szakdolgozat (EM)15Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Péterfi Ferenc [1201000098]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
időszakos meghirdetés
11867RK-SZD02Szakdolgozat (D)15Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
11868RKZ01Záróvizsga - egyházi művelődésszervező komplex0Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
11869RKZ02Záróvizsga - diakónia komplex0Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
időszakos meghirdetés
11721SB002Szakdolgozati konzultáció 20Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11722SB004Szakdolgozati konzultáció 40Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11723SB007Szakdolgozat12Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév minden félév
11724SG002Szakdolgozati konzultáció 20Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11725SG004Szakdolgozati konzultáció 40Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
időszakos meghirdetés
11726SG007Szakdolgozat - teológus12Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
11727SH002Szakdolgozati konzultáció 20Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11728SH004Szakdolgozati konzultáció 40Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
11729SH007Szakdolgozat - teológus12Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11730SR002Szakdolgozati konzultáció 2.0Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
11731SR004Szakdolgozati konzultáció 40Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
11732SR007Szakdolgozat12Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11904SZM012Intézménylátogatás - felkészítő és terepfeldolgozó szeminárium 2.4Rácsok Balázs [1200800041]
minden tanév tavaszi félév
11905SZM013A szociális esetmunka elmélete4Kozma Judit Dr. [1201700002]
minden tanév tavaszi félév
11906SZM014A szociális esetmunka gyakorlata5Rácsok Balázs [1200800041]
minden tanév őszi félév
11907SZM017A közösségi szociális munka elmélete4Dr. Havasi Virág [1201000014]
minden tanév tavaszi félév
11908SZM018A közösségi szociális munka gyakorlata - Projektmunka 2.4Sándor-Lenkei Aida [1201900003]
minden tanév őszi félév
11909SZM020Szociális munka hátrányos helyzetű településeken4Gyukits György [1201700006]
minden tanév tavaszi félév
11910SZM021Szakmai képességfejlesztés 1.4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
11911SZM023Szakmai képességfejlesztés 3.4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
11912SZM031Vidékszociológia4dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév tavaszi félév
11913SZM034Társadalomkutatási módszerek a szociális munkában2Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra [1201000017]
minden tanév tavaszi félév
11914SZM036Deviáns viselkedések szociológiája2Gyukits György [1201700006]
minden tanév tavaszi félév
11915SZM040Jogi és igazgatási alapismeretek3Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
11916SZM042Gyermekjólét és gyermekvédelem2Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
11917SZM044Közgazdaságtani alapismeretek3Mihályi Helga [1201900002]
minden tanév tavaszi félév
11918SZM046A szociálpolitika alapjai 2.4Birinyi Márk [1201900005]
minden tanév tavaszi félév
11919SZM048Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon 1.3Vajda Norbert [1201900001]
minden tanév tavaszi félév
12002SZM051Bevezetés a pszichológiába4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
11920SZM052A kommunikáció pszichológiája3Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
11921SZM054Szociálpszichológia3Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
11922SZM100Társadalomismeret szigorlat0Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra [1201000017]
időszakos meghirdetés
11881SZV111Bibliai imádságok3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11882SZV112Nyári tábor tervezet3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11935SZV297Murakami Haruki: Világvége és a keményre főtt csodaország3Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11891SZV307Protestáns nagyasszonyok a 16-17. században3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
11738TM000Záróvizsga0Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
11739TM002Rendszeres szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11740TM005Szakdolgozati konzultáció 2.0Dr. Csorba Dávid [1201300007]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11741TM006Szakdolgozat12Dr. Csorba Dávid [1201300007]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11742TM012Bibliai teológia 2. (Újszövetség)3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11743TM015Vallástörténet 2. (Újszövetségi kor vallásai)Az Újszövetség és a korai egyház időszaka (Az Újszövetség és a korai egyház időszaka)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
12004TM016Keresztyén teológiatörténet 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11744TM017Keresztyén teológiatörténet 2.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11745TM019Keresztyén egyházzene 2.3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
11746TM020Világvallásokés posztmodern vallási jelenségek (és posztmodern vallási jelenségek)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
11747TM023Egyháztörténet 2.3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
11748TM024Dogmatika 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11749TM026Filozófiatörténet3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11750TM028Liturgika4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
11751TM037Európai keresztyén művelődéstörténet 2.4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11752TM039Magyar keresztyén művelődéstörténet 2.4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11753TM041Vallásszociológia4Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11883TM050Népi írók - egyház és társadalom - olvasószeminárium3Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
impresszum adatvédelem nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2019-03-20, 12.hét© kodasoft 2001-2019