ETN5.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2018/2019. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
11629B0001Ószövetségi bibliaismeret szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11630B0002Újszövetségi bibliaismeret szigorlat3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11636B0003Újszövetségi bevezetés szigorlat3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11648B0004Alapvizsgia dolgozat 2.4Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11633B0006Ószövetség exegézis szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11656B0007Bibliai teológia szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11330B0008Alapvizsga dolgozat 14Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11653B0009Ószövetségi bevezetés szigorlatOT isagogics comprehensive (OT isagogics comprehensive)3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11276B0105Ószövetségi exegézis 1Tóra (Tóra)2Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11658B0106Ószövetségi exegézis 2.Gyakorlati írásmagyarázat (Gyakorlati írásmagyarázat)2Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11277B0135Ószövetségi bibliaismeret 1.3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11657B0202Újszövetségi görög nyelv 24Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11278B0205Újszövetségi exegézis 1.2Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11279B0207Újszövetségi exegézis 3.2Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11280B0213Újszövetségi bevezetés 12Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11281B0219Újszövetségi bibliaismeret 1Mt-ApCsel (Mt-ApCsel)2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11542B0250Újszövetségi idézetek, utalások ószövetségi és egyéb kortörténeti gyökerei. Grammatikai megoldások az üzenet megfogalmazásának szolgálatában. - főszeminárium4Dr. Enghy Sándor [1200300010]
időszakos meghirdetés
11282B0301Hermeneutika2Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11283B0303Ószövetségi bibliai teológia 12Dr. Enghy Sándor [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11655B0306Újszövetségi bibliai teológia 22Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11563B0371Jézus és a zsidóság - alapszeminárium3Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11497D010Bibliaismeret 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11498D016Egyházismeret2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11499D017Hitvallásismeret 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11500D020Egyháztörténet 1.2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév őszi félév
11501D026Gyülekezeti ének2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
11502D027Tanulásmódszertan2Dr. Benyó Béla [1201500005]
minden tanév őszi félév
11503D028Társadalomismeret 1.3dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév őszi félév
11504D034A szociális professzió alapjai3Dr. Tóth Kinga Dóra [1201000017]
minden tanév őszi félév
11505D040Fejlődéslélektan3Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
11506D055Népegészségtan2Gyukits György [1201700006]
minden tanév őszi félév
11507DGY05Szakmai gyakorlat felkészítő és feldolgozó szemináriummal 1.4Rácsok Balázs [1200800041]
minden tanév őszi félév
11651G0002Homiletika, liturgika szig.3Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
11613G0023Harmóniumjáték 3.0Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
11623G0093Harmóniumjáték 1.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
11602G0102Ekkléziasztika2Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
11284G0103Nyelv és beszédművelés 12Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11285G0107Egyházi ének 1.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
11286G0109Egyházi ének 32Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
11287G0111Egyházi ének 5.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
11288G0113Egyházi ének 70Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
11289G0117Homiletika 1Az igehirdetés elmélete és gyakorlata (Az igehirdetés elmélete és gyakorlata)3Dr. Hős Csaba [1201700008]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11624G0119Liturgika 13Dr. Hős Csaba [1201700008]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11290G0121Homiletikai gyakorlat 12Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
11291G0123Homiletikai gyakorlat 3.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
11292G0125Homiletikai gyakorlat 5.0Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
11293G0127Homiletikai gyakorlat 7.0Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
11294G0129Poimenika 13Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11333G0133Homiletikai gyakorlat 9.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
11334G0135Egyházigazgatás és egyházi adminisztráció2Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia Eszter [1201300008]
minden tanév őszi félév
11335G0137Lelkigondozói esetfeldolgozás 1.3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
11336G0139Katechetika 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11600G0141Gyakornoki gyülekezeti munka 14Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév őszi félév
11331G0150Legáció 5x15Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
11608G0156Gyülekezeti és katechetikai gyakorlat 1.3Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11295G0159Missziológia 1.2ifj. Csomós József [1201000003]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11296G0161Gyülekezetépítés 1.2ifj. Csomós József [1201000003]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11337G0163Missziológia 33ifj. Csomós József [1201000003]
minden tanév őszi félév
11338G0164Gyülekezetépítés 33ifj. Csomós József [1201000003]
minden tanév őszi félév
11332G0201Nyári gyakorlatok (2x2 hét)0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
11627G0221Intézményi gyakorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11339G0250Exegézistől a szószékig2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11607G0303Kórus 4. - SZV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
11514G0307A lelkipásztori élet alapkonfliktusai - főszeminárium4Dr. Hős Csaba [1201700008]
időszakos meghirdetés
11515G0308Pataki diákélet a Teológián a XX. század első felében (a Teológia bezárásáig) - alapszeminárium3Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
11516G0309Kérdezz - felelünk. Hitkérdéseink. - SZV3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11297GT01Testnevelés 1.0minden tanév őszi félév
11652H0001Egyháztörténet szigorlat 1.3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
11597H0002Egyháztörténet szigorlat 2.3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
11298H0101Felekezetismeret2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11299H0102Egyházművészet és néprajz2Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11300H0103Egyetemes egyháztörténet 12Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév őszi félév
11603H0106Egyetemes egyháztörténet 4.2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév őszi félév
11302H0107Magyar prot. Egyháztörténet 13Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
11650H0108Magyar protestáns egyháztörténet 2.2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
11596H0109Magyar protestáns egyháztörténet 32Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
11303H0110Egyházjog2Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
11534H0112Egyháztörténeti főszeminárium4Dr. Dienes Dénes [1199500001]
időszakos meghirdetés
11340H0117Jogi ismeretek-gyakorlat3Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
11520H0129A magyar kálvinista prédikáció korszakai - főszeminárium4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
11304H0131Magyar történelem 1.0Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
11538H0264Könyvtári ismeretek - SzV3Dr. Lapis József [1201800007]
időszakos meghirdetés
11540H0299Hitvalló reformátusok a Kárpát-medencében a szocializmus idején- alapszeminárium3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
időszakos meghirdetés
11536H0300Bibliai jelképek az egyházművészetben - alapszeminárium3Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
időszakos meghirdetés
11404K0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11405K0130Katechetika6Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11406K0132A kommunikáció elmélete és gyakorlata2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
11407K0137Gyülekezeti katechetikai gyak. 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11408K0139Hitoktatói iskolai gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11409K0140Valláspedagógia2Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11410K0142Bevezetés a pedagógiába*2Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
11411K0146Neveléstörténet2Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
11412K0151Szakmódszertan 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11413K0152Szakdolgozati konzultáció 1- KVB1Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11414K0153Szakdolgozati konzultáció 1- KVH1Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11415K0154Szakdolgozati konzultáció 1- KVR1Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11416K0155Szakdolgozati konzultáció 1 - KVG1Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
11615K0-KT004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11616K0-KT121Gyülekezeti és iskolai katechetikai gyakorlat 2.10Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11570K0-KT130Katechetika 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11573K0-KT140Valláspedagógia2Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11574K0-KT142Bevezetés a pedagógiába2Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
11575K0-KT151Szakmódszertan 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11576K0-KT152Szakdolgozati konzultáció 1.- KVB1Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11577K0-KT153Szakdolgozati konzultáció 1.- KVG1Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
11578K0-KT154Szakdolgozati konzultáció 1.- KVH1Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11579K0-KT155Szakdolgozati konzultáció 1.- KVR1Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
időszakos meghirdetés
11580K0-KT162Szakdolgozat (B)15Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11581K0-KT163Szakdolgozat (Gy)15Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11582K0-KT164Szakdolgozat (H)15Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11583K0-KT165Szakdolgozat (R)15Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11610K0-KT203Művelődéstörténet3időszakos meghirdetés
11611K0-KT204Kárpát-medence története - Magyar nép története3időszakos meghirdetés
11628KM001Biblikus szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11417KM003Egyháztörténeti szigorlat3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
11418KM100Egyházi ének 3.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
11419KM101Bibliaismeret 1.5Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11420KM104Hitvallásismeret 1.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
időszakos meghirdetés
11421KM106Teológiai enciklopédia2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
11422KM107Felekezetismeret2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
11423KM108Ekkléziasztika2Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11424KM109Egyházi ének 1.2Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11425KM111Ószövetségi bevezetés 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11426KM112Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11427KM113Ószövetségi szövegértelmezés3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
11428KM119Filozófia2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11429KM120Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
11430KM122Dogmatika 13Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
időszakos meghirdetés
11431KM124Egyetemes egyháztörténet 1.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
11432KM126Magyar egyháztörténet 2.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
11434KM128Egyházjogi alapismeretek2Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
11659KM131Újszövetségi bevezetés 22Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11625KM132Református iskolatörténet3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév őszi félév
11435KM141Pszichológia 1.2Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
11436KM157Idegen nyelvi képzés 1.3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
11524KM322Reformáció és magyar irodalom -SZV3Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
11527KM323Filmszeminárium - SZV3Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
11584KM-KT003Egyháztörténet szigorlat3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
11585KM-KT100Egyházi ének 3.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
11586KM-KT111Ószövetségi bevezetés 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11587KM-KT112Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11588KM-KT113Ószövetségi szövegértelmezés3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
11589KM-KT119Filozófia2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11590KM-KT120Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
11591KM-KT122Dogmatika 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11592KM-KT126Egyháztörténet 2.3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
11593KM-KT127Református iskolatörténet3Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév őszi félév
11594KM-KT128Egyházjogi alapismeretek2Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
11609KM-KT142Idegen nyelvi képzés 1.3időszakos meghirdetés
11305L0101Latin 1.2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11306L0105Angol nyelv 12Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11307L0107Angol nyelv 32Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11632L0108Angol nyelv 42Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
11308L0109Angol nyelv 52Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11626L0110Angol nyelv 62Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
11309L0111Angol szaknyelv 14Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11310L0115Német nyelv 12Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
11311L0117Német nyelv 32Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
11312L0119Német nyelv 52Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
11313L0121Német szaknyelv 14Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11314L0151Teológiai angol nyelv 1.2Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11315L0153Teológiai angol nyelv 3.2Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11316L0155Teológiai angol nyelv 5.2Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
11317L0157Teológiai német nyelv 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11318L0159Teológiai német nyelv 3.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11319L0161Teológiai német nyelv 5.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11437M0004Társadalomelmélet szigorlat3Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
Dr. Benyó Béla [1201500005]
minden tanév tavaszi félév
11438M0130Közösségi (egyházi) munka elmélete és gyakorlata - gyülekezetépítés3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
11439M0136Gyakorlati gyülekezeti munka 1.10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11605M0140Gyakorlati gyülekezeti munka 2.7Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11440M0145Családjog-Szociális jog3Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia Eszter [1201300008]
minden tanév őszi félév
11441M0148Mentálhigéné a szociális munkában2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
11442M0150Szakdolgozati konzultáció 1- KVB1Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11443M0151Szakdolgozati konzultáció 1- KVG1Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév őszi félév
11444M0152Szakdolgozati konzultáció 1- KVH1Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
11445M0153Szakdolgozati konzultáció 1- KVR1Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11619M0-KT0004Társadalom elmélet szigorlat3Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
Dr. Benyó Béla [1201500005]
Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
11638M0-KT130Gyakorlati gyülekezeti munka elmélete3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
11639M0-KT136Gyakorlati gyülekezeti munka 1.A lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata (A lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata)10Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
11618M0-KT137Szociológia 1.3Dr. Benyó Béla [1201500005]
minden tanév őszi félév
11637M0-KT145Családjog-szociális jog3Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia Eszter [1201300008]
minden tanév őszi félév
11641M0-KT146Szakdolgozati konzultáció 1.- KVB1Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11642M0-KT147Szakdolgozati konzultáció 1.- KVG1Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11640M0-KT148Mentálhigiéné a szociális munkában2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
11643M0-KT149Szakdolgozati konzultáció 1.- KVH1Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11644M0-KT150Szakdolgozati konzultáció 1.- KVR1Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11595M0-KT180A lelkigondozás gyakorlata - spec.3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
11446NK0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11447NK0130Katechetika6Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11448NK0132Kommunikáció2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
11449NK0137Gyülekezeti katechetikai gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11450NK0139Iskolai hitoktatói gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11451NK0140Valláspedagógia2Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11452NK0142Bevezetés a pedagógiába2Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
11453NK0146Neveléstörténet2Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
11454NK0151Szakmódszertan 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11455NKM0003Egyháztörténet szigorlat3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11456NKM099Bibliaismeret 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11457NKM101Bibliaismeret 2.Mt-ApCsel (Mt-ApCsel)2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11458NKM104Hitvallások ismerete 1.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11459NKM106Bevezetés a keresztyén teológiába2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11460NKM107Felekezetismeret2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
11461NKM108Ekkléziasztika2Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
11462NKM109Egyházi ének 1.2Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11463NKM111Egyházi ének 3.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
11464NKM112Ószövetségi bevezetés 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
11465NKM113Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
11466NKM119Filozófia2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11467NKM120Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11468NKM122Dogmatika 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11469NKM124Egyháztörténet 1.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
11470NKM126Egyháztörténet 3.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
11471NKM128Egyházjogi alapismeretek2Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
11472NKM132Egyháztörténet 4.3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév őszi félév
11473NKM133Ószövetségi exegézis-bevezetés3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
11474NKM141Pszichológia 1.2Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
11517NKM309Kérdezz - felelünk. Hitkérdéseink. - SZV3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11475NM0004Társadalomelmélet szigorlat3Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
Dr. Benyó Béla [1201500005]
időszakos meghirdetés
11476NM0130Gyülekezeti munka elmélete3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11660NM0134Katechetika3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11477NM0136Gyakorlati gyülekezeti munka 1.10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11478NM0145Család- és szociális jog3Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11479NM0148Mentálhigiéné a szociális munkában2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11361PP002Szakdolgozati konzultáció 1.0Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
Tóth János [1201200005]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11362PP015A segítő, lelkigondozói beszélgetés gyakorlata 3.2Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11363PP019Krízislélektan 1. - stressz és kiégés4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11364PP024Közösség és spiritualitás4páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11365PP029Pszicho- és bibliodráma 3.4Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11357PP031Biográfiai munka csoportban4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11367PP034Személyiséglélektan 1.4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11368PP036Lelkigondozás csoportban4páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11369PP040Egyház- és felekezetismeretÁltalános keresztény tanítás 4. (Általános keresztény tanítás 4.)3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11631R0001Hitvallásismeret szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11649R0002Rendszeres teológiai szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11320R0089Bevezetés a keresztyén teológiába2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11321R0090Szövegolvasás és interpretáció2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév őszi félév
11322R0092Bevezetés történelmi ismeretekbe0Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
11323R0101Hitvallások ismerete 12Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11621R0105Dogma- és teológia történet 1.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11324R0106Dogmatika 14Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11325R0109Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11326R0111Etika 3.Társadalometika (Társadalometika)3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11327R0112Filozófia 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11654R0113Filozófia 23Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11328R0114Dogma- és teológiatörténet 2.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11329R0116Szociológia 1.2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
11529R0150Kutatásmódszertani alapozó szeminárium3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
időszakos meghirdetés
11567R0156Szakmai képesség- és személyiségfejlesztés - SZV3Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
időszakos meghirdetés
11521R0174Konfliktuskezelés - SZV3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
11531R0300Kollégiumi esték - alapszemináriumÉrtelmiségi szemléletformáló diskurzusok (Értelmiségi szemléletformáló diskurzusok)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
időszakos meghirdetés
11370RK001Tanulási-, kutatási-, pálya-orientációs módszertani ismeretek2Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév őszi félév
11371RK005Bibliaismeret3Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11372RK007Egyházzenei alapok2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
11373RK011Könyvtári ismeretek2Dr. Lapis József [1201800007]
minden tanév őszi félév
11374RK012Pszichológia 1.2Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
11375RK013Általános kommunikáció2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
11376RK014Általános szociológia3Dr. Benyó Béla [1201500005]
minden tanév őszi félév
11377RK015FilozófiaBevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe (Bevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe)3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11378RK016Egyházismeret4Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
11379RK023Közigazgatási alapismeretek4Dr Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
11380RK025Csoportdinamika4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11381RK027Fejlődéspszichológia4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
11382RK028Konflikuskezelés4Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
11383RK029Idegen nyelvi képzés 1.4Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
11645RK030Idegen nyelvi képzés 2.4Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
11384RK032Közösségfejlesztés és közösségszervezés 1.4Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév őszi félév
11646RK033Közösségfejlesztés és közösségszervezés 2.4Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév tavaszi félév
11385RK038Egyházi művelődésszervező gyakorlat 1.6Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
minden tanév tavaszi félév
11386RK039Keresztyénség és művelődés 1.4Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
11387RK041Életmód-szociológia3Dr. Havasi Virág [1201000014]
minden tanév tavaszi félév
11388RK042Rendezvénymenedzsment3Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév őszi félév
11389RK043Kultúraközvetítés elmélete és intézményrendszere3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
11390RK044Művelődés-gazdaságtan3Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév tavaszi félév
11391RK063Szociális munka 1.3Dr. Tóth Kinga Dóra [1201000017]
minden tanév tavaszi félév
11392RK065Diakónia 1.3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
11393RK066Népegészségügyi ismeretek3Gyukits György [1201700006]
minden tanév tavaszi félév
11394RK067Családjog-szociális jog3Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia Eszter [1201300008]
minden tanév őszi félév
11395RK070Egészségturizmus szervezése2Dr. Szántó Ákos [1201300006]
minden tanév tavaszi félév
11396RK072Diakóniai Gyakorlat 1.6Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
11397RK074Egyház- és felekezettörténet 1.4Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
11398RK076Általános művelődéstörténet4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév őszi félév
11601RK077Magyar művelődéstörténet4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
11399RK079Közösségfejlesztés és közösségszervezés 3.4Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév őszi félév
11400RK081Modern kommunikációs eljárások és technikák3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
11528RK100Filmszeminárium - SZV3Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
11525RK322Reformáció és magyar irodalom -SZV3Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
11401RKD01Szakdolgozati konzultáció 1. - diakónia2Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Benyó Béla [1201500005]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév őszi félév
11402RKM01Szakdolgozati konzultáció 1. - művelődésszervező2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Dr. Benyó Béla [1201500005]
Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
11647RKS01Keresztyén egyházismeret és művelődéstörténet szigorlat4Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
11403RKS02Közösségszervezés és közösségfejlesztés szigorlat4Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév őszi félév
11341SB001Szakdolgozati konzultáció 10Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11342SB003Szakdolgozati konzultáció 30Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11343SB007Szakdolgozat12Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév minden félév
11344SG001Szakdolgozati konzultáció 10Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév őszi félév
11345SG003Szakdolgozati konzultáció 3.- KVG0Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
11346SG007Szakdolgozat - teológus12Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
11347SH001Szakdolgozati konzultáció 1.0Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
11348SH003Szakdolgozati konzultáció 30Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
11349SH007Szakdolgozat - teológus12Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
11350SR001Szakdolgozati konzultáció 1.0Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11351SR003Szakdolgozati konzultáció 30Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
11352SR007Szakdolgozat12Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11480SZM010A szociális munka alapjai4Kozma Judit Dr. [1201700002]
minden tanév őszi félév
11481SZM011Intézménylátogatás - felkészítő és terepfeldolgozó szeminárium 1.4Rácsok Balázs [1200800041]
minden tanév őszi félév
11599SZM015A szociális csoportmunka elmélete4Dr. Havasi Virág [1201000014]
minden tanév őszi félév
11483SZM016A szociális csoportmunka gyakorlata - Projektmunka 1.4Rácsok Balázs [1200800041]
minden tanév tavaszi félév
11484SZM022Szakmai képességfejlesztés 2.4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
11485SZM026Informatika3Karai Péter [1201700007]
minden tanév őszi félév
11486SZM028Bevezetés a szociológiába4Dr. Benyó Béla [1201500005]
minden tanév őszi félév
11487SZM029Társadalomtörténet3dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév őszi félév
11488SZM032Társadalmi struktúra és rétegződés, társadalmi mobilitás2dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév őszi félév
11489SZM033Társadalmi hátrányok szociológiája2Gyukits György [1201700006]
minden tanév őszi félév
11490SZM035A családszociológia alapjai3Dr. Benyó Béla [1201500005]
minden tanév őszi félév
11598SZM041Szociálisjog és családjog3Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia Eszter [1201300008]
minden tanév őszi félév
11491SZM045A szociálpolitika alapjai 1.4Dr. Benyó Béla [1201500005]
minden tanév őszi félév
11492SZM047Társadalmi problémák a gyakorlatban3dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév őszi félév
11493SZM051Bevezetés a pszichológiába4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
11494SZM053Fejlődés- és személyiséglélektan4Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
11495SZM057Népegészségtan3Gyukits György [1201700006]
minden tanév őszi félév
11496SZM058Egészségfejlesztés és nevelés2Gyukits György [1201700006]
minden tanév őszi félév
11562SZV299Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettő3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
időszakos meghirdetés
11518SZV300Hithősök - SZV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11519SZV301Népi írók művei - SZVNépi írók művei a két világháború közötti Magyarországon (Népi írók művei a két világháború közötti Magyarországon)3Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
11565SZV302A szenvedés megtapasztalásának formái az Ószövetségben3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
időszakos meghirdetés
11533SZV303Kulturális örökség vizuális megjelenítése3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
időszakos meghirdetés
11569SZV304\"A protestáns nőnevelés kezdetei, különös tekintettel a Tiszán inneni egyházvidékre\"3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
11635SZV305Szenczi és a genfi zsoltárok3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
időszakos meghirdetés
11543TM001Biblikus szigorlat3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11544TM002Rendszeres szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11545TM003Liturgika és egyházzene szigorlat3Dr. Hős Csaba [1201700008]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Bereczki Róbert [1201500072]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11604TM004Szakdolgozati konzultáció 1.0Dr. Csorba Dávid [1201300007]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11546TM010Kutatásmódszertan3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11547TM011Bibliai teológia 1. (Ószövetség)3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
11548TM013Bibliai nyelvek4Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
11549TM014Vallástörténet 1. (Ószövetségi kor vallásai)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
11550TM016Keresztyén teológiatörténet 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
11551TM018Keresztyén egyházzene 1.3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
11552TM021Szociológia3Dr. Benyó Béla [1201500005]
minden tanév őszi félév
11553TM022Egyháztörténet 1.3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév őszi félév
11554TM025Dogmatika 2.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11555TM027Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
11556TM029Teológia és kommunikáció4Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11557TM036Európai keresztyén művelődéstörténet 1.4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11558TM038Magyar keresztyén művelődéstörténet 1.4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11559TM040Kulturális antropológia4Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
11560TM041Vallásszociológia4Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
nyilsúgó új ablakban
 
impresszum adatvédelem nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2018-12-10, 50.hét© kodasoft 2001-2018