ETN7.0

Kurzusok

Félév 2021/2022. tanév tavaszi félév
Sorrend

2021/2022. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
13891B0004Alapvizsgia dolgozat 2.4Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
13892B0005Újszövetségi exegézis szigorlat3Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
13893B0006Ószövetség exegézis szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
13894B0007Bibliai teológia szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Kustár György [1201400001]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
14205B0008Alapvizsga dolgozat 14Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
13895B0012Ószövetségi bibliaismeret szigorlat0Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
13896B0013Újszövetségi bibliaismeret szigorlat0Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
13897B0015Ószövetségi bevezetés szigorlat0Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
13898B0016Újszövetségi bevezetés szigorlat0Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
13899B0101Ószövetségi héber nyelv 14Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
13900B0105Ószövetségi exegézis 1Tóra (Tóra)2Bihari Sándor [1200900054]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
13901B0109Ószövetségi exegézis 3.2Dr. Enghy Sándor [1200300010]
időszakos meghirdetés
13902B0114Ószövetségi bevezetés 22Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
13903B0121Ószövetségi bibliaismeret 23Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
13904B0136Újszövetségi bibliaismeret 2.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
13905B0201Újszövetségi görög nyelv 1.4Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
13906B0205Újszövetségi exegézis 1.2Dr. Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14232B0206Újszövetségi exegézis 22Dr. Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
13907B0209Újszövetségi exegézis 3.2Dr. Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
14235B0214Újszövetségi bevezetés 22Dr. Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14213B0219Újszövetségi bibliaismeret 1Mt-ApCsel (Mt-ApCsel)2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14163B0255Exegetikai módszertani munka, szabadon választott ószövetségi textus alapján - alapszeminárium3Bihari Sándor [1200900054]
időszakos meghirdetés
14167B0270Hogyan végezzük el gyorsan és könnyen az újszövetségi exegézist? (főszeminárium)A Súlyponti Modellezés Exegetikai módszerének alkalmazása (A Súlyponti Modellezés Exegetikai módszerének alkalmazása)4Dr. Kormos Erik [1200600014]
időszakos meghirdetés
13908B0301Hermeneutika2Dr. Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14230B0304Ószövetségi bibliai teológia 2.2Bihari Sándor [1200900054]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
13909B0306Újszövetségi bibliai teológia 22Dr. Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
14193B0383Izrael Istenének ószövetségi nevei - alapszeminárium3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
időszakos meghirdetés
14102BL001Szakdolgozat - biblia alapú lelkigondozó12Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Ambrusz Aliz [1202100074]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Gecse Attila Zoltán [1202200031]
minden tanév tavaszi félév
14234BL002Szakdolgozati konzultáció 1.0Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Ambrusz Aliz [1202100074]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Gecse Attila Zoltán [1202200031]
minden tanév tavaszi félév
14104BL016Családjogi és szociális jogi alapismeretek4Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
14105BL017Családi működés, rendszerszemlélet4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14106BL018Krízislélektan - félelem, depresszió, gyász4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14136BL019A haldoklók és gyászolók lelkigondozása4Gecse Attila Zoltán [1202200031]
minden tanév tavaszi félév
14107BL020Szenvedélybetegségek pszichológiája; Életvezetési készségek fejlesztése4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14108BL021Élettörténet a lelkigondozói munkában4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
14109BL100Záróvizsga - Biblia alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés0Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
14052D001Teológiai szigorlat0Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14053D002Pszichológiai szigorlat0Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14054D011Bibliaismeret 2.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
14055D013Bibliai bevezetéstan 2.2Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14056D015Bibliai antropológia2Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév tavaszi félév
14057D022Diakóniatörténet2Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév tavaszi félév
14058D025Egyház és társadalom3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
14059D029Társadalomismeret 2.3Dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév tavaszi félév
14060D032Társadalom- és szociálpolitika 3.Szociális projektek menedzsmentje (Szociális projektek menedzsmentje)3Füsti-Prókai Orsolya [1201900009]
minden tanév tavaszi félév
14061D037Szociális munka módszerei 3.2Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév tavaszi félév
14062D039A szociális munka területei és célcsoportjai 2.2Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév tavaszi félév
14063D042Szociálpszichológia3Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14064D045Bevezetés a klinikai és egészségpszichológiába3Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14065D046Valláslélektan2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14066D050Jogi és igazgatási alapismeretek3Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
14067D052Munka és TB jog2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
14068D053Gyermekjólét, gyermekvédelem2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
14069D057Az ápolás és gondozás elmélete és gyakorlata 2.2Dr. Velejti Gabriella [1201600001]
minden tanév tavaszi félév
14070D059Diakónia és lelkigondozás3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
14071D061Intézményi diakónia3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
14072D062Vezetéselmélet2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
14073D064Segítő kapcsolatok pszichológiája3Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14074D066A szociális munka módszerei 1.4Patyán László [1202200021]
minden tanév tavaszi félév
14075D073Társadalom- és szociálpolitika 1.4Patyán László [1202200021]
minden tanév tavaszi félév
14076D076Hitvallásismeret 2.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
14077DGY03Szakmai képesség- és személyiségfejlesztő tréning 3.2Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14078DGY06Szakmai gyakorlat felkészítő és feldolgozó szemináriummal 2.4Rácsok Balázs [1200800041]
minden tanév tavaszi félév
14079DGY07Szakmai gyakorlat felkészítő és feldolgozó szemináriummal 3.4Németh Márta [1201700090]
minden tanév őszi félév
14080DGY09Szakmai gyakorlat felkészítő és feldolgozó szemináriummal 5.4Németh Márta [1201700090]
Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév őszi félév
14168DGY15Szakmai képesség- és személyiségfejlesztő tréning 1.4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14081DSZK2Szakdolgozati konzultáció 2.5Németh Márta [1201700090]
Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Ambrusz Aliz [1202100074]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
Patyán László [1202200021]
minden tanév tavaszi félév
14206G0001Harmónium záróvizsga3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
13910G0003Igehirdetés szigorlat3Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
Szentimrei Márk [1201200055]
minden tanév tavaszi félév
13911G0004Záróvizsga misszió, gyülekezetépítés0ifj. Csomós József [1201000003]
minden tanév tavaszi félév
13912G0005Katechetika záróvizsga0Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
13913G0006Poimenika záróvizsga0Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
13914G001Homiletika, liturgika szigorlat0Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
13915G0026Homiletikai gyakorlat 6.3Szentimrei Márk [1201200055]
minden tanév őszi félév
13916G0028Homiletikai gyakorlat 8.2Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
13917G0090Gyakorlati retorika2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
13918G0092Egyházi ének 6.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
13919G0094Harmóniumjáték 2.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
14201G0095Harmóniumjáték 3.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
13920G0096Harmóniumjáték 4.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
13921G0097Legáció 5x10Pásztor Gyula [1200400059]
páros kezdetű tanév mindkét félév
13922G0100Homiletika 1.Bevezetés a homiletikába (Bevezetés a homiletikába)2Dr. Hős Csaba [1201700008]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
13923G0104Nyelv és beszédművelés 22Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
13924G0108Egyházi ének 22Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
14217G0109Egyházi ének 32Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
13925G0110Egyházi ének 4.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
14231G0119Liturgika 1.3Dr. Hős Csaba [1201700008]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
13926G0120Liturgika 2.3Dr. Hős Csaba [1201700008]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
13927G0122Homiletikai gyakorlat 2.2Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
13928G0124Homiletikai gyakorlat 4.2Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
13929G0128Homiletikai gyakorlat 80Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
13930G0132Katechetika 2.3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
13931G0134Homiletikai gyakorlat 100Szentimrei Márk [1201200055]
minden tanév tavaszi félév
13932G0138Lelkigondozói esetfeldolgozás 2.3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
13933G0140Katechetika 4.3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
13934G0142Gyakornoki gyülekezeti munka 2.4Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
14226G0150Legáció 5x15Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
13935G0151Diakónia2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
13936G0155Vizsgaistentisztelet0Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
13937G0156Intézményi (diakóniai) gyakorlat3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
13938G0160Missziológia 2.2ifj. Csomós József [1201000003]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
13939G0162Gyülekezetépítés 2.2ifj. Csomós József [1201000003]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
13940G0165Cigánygyerekek katechézise2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
13941G0201Nyári gyakorlatok (2x2 hét)0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
13942G0203Kátémagyarázat0Szentimrei Márk [1201200055]
minden tanév tavaszi félév
13943G0204Gyakorlati bibliamagyarázat0Szentimrei Márk [1201200055]
minden tanév tavaszi félév
13945G0221Gyülekezeti és katechetikai gyakorlat3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14187G0285Kórus 2. SZV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
14146G0318Legyen képed hozzá - bibliai történetek szemléltetése - SZV3Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
időszakos meghirdetés
14147G0322Énekeljetek az Úrnak új éneket! - SZV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
14148G0323Magyar és református sajátosságok az igehirdetésben - alapszeminárium3Dr. Hős Csaba [1201700008]
Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Szentimrei Márk [1201200055]
időszakos meghirdetés
14149G0324Úttalan utak - Lelkipásztori életpályák a közelmúltban - főszeminárium4Dr. Hős Csaba [1201700008]
időszakos meghirdetés
13946GT02Testnevelés 2.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
13947GT04Testnevelés 4.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
13948H0002Egyháztörténet szigorlat 2.3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
13949H0003Záróvizsga egyházjog0Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
13950H0018Egyháztörténet szigorlat0Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
14218H0102Egyházművészet és néprajz2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
13951H0104Egyetemes egyháztörténet 2.2Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
13952H0107Magyar prot. Egyháztörténet 13Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
13953H0108Magyar protestáns egyháztörténet 2.2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
13954H0120Egyházjog 2.2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
13955H0132Magyar történelem 2.0Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
14219H0201VallástörténetBevezetés a vallási jelenségek vizsgálatába (Bevezetés a vallási jelenségek vizsgálatába)2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14165H0306A Sárospataki Református Kollégium története - főszeminárium4Dr. Dienes Dénes [1199500001]
időszakos meghirdetés
13993K0002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
minden tanév tavaszi félév
13994K0003Vizsgatanítás0Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
minden tanév tavaszi félév
14210K0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
14184K0011Szakdolgozat (B)15Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14185K0012Szakdolgozat (Gy)15Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
13995K0013Szakdolgozat (H)15Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
14186K0014Szakdolgozat (R)15Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
13996K0120Gyülekezeti és iskolai katechetikai gyakorlat 1.10Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
14180K0121Gyülekezeti és iskolai katechetikai gyakorlat 2.10Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
időszakos meghirdetés
13997K0131Katechetika 2.3Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
időszakos meghirdetés
13998K0133Csoportdinamika2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
13999K0145A nevelő személyiségfejlődése3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
14000K0149Gyermekvédelem2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
14001K0150Szakmódszertan1.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
14191K0154Szakdolgozati konzultáció 1- KVR1Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév tavaszi félév
14002K0156Református közoktatás2Dr. Ábrám Tibor [1200500074]
minden tanév tavaszi félév
14200K0162Szakdolgozati konzultáció 2 -KVB1Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14003K0163Szakdolgozati konzultáció 2 -KVH1Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
14199K0165Szakdolgozati konzultáció 2 -KVG1Dr. Hős Csaba [1201700008]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
minden tanév tavaszi félév
13956KK001Komplex kápláni szigorlatIgehirdetés, exegézis, bibliateológia, rendszeres, egyháztörténet (Igehirdetés, exegézis, bibliateológia, rendszeres, egyháztörténet)0Dr. Hős Csaba [1201700008]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
14004KM001Biblikus szigorlat3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
14005KM002Rendszeres szigorlat3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
időszakos meghirdetés
14006KM102Bibliaismeret 2.3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
14007KM103Bibliai kortörténet4Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
időszakos meghirdetés
14008KM105Hitvallásismeret 2.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
14009KM110Egyházi ének 2.2Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
14010KM114Újszövetségi szövegértelmezés3Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14011KM121Etika 2.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
14012KM123Dogmatika 2.Keresztyén tanítás rendszere 2. (Keresztyén tanítás rendszere 2.)3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
14013KM125Egyháztörténet 2.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
14014KM129Liturgika2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
14015KM130Ószövetségi bevezetés 22Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
14016KM131Újszövetségi bevezetés 22Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14017KM134Pszichológia 2.Vallási szocializáció (Vallási szocializáció)2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14018KM135Pszichológia 3.Valláslélektan (Valláslélektan)2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14019KM158Modern idegen nyelv 2.3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
13957L0102Latin 22Dr. Csorba Dávid [1201300007]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
13958L0106Angol nyelv 22Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
13959L0108Angol nyelv 42Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
14233L0109Angol nyelv 52Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
13960L0110Angol nyelv 62Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
14207L0111Angol szaknyelv 14Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
13961L0112Angol szaknyelv 24Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
13962L0116Német nyelv 22Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
13963L0118Német nyelv 42Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
13964L0120Német nyelv 62Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
13965L0122Német szaknyelv 24Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
13966L0152Teológiai angol nyelv 2.2Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
13967L0154Teológiai angol nyelv 4.2Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
13968L0156Teológiai angol nyelv 6.2Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
13969L0158Teológiai német nyelv 2.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
13970L0160Teológiai német nyelv 4.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
13971L0162Teológiai német nyelv 6.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
14020M0002Záróvizsga (A gyülekezeti munka elmélete és gyakorlata)0Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
14021M0011Szakdolgozat (B)15Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14137M0130Gyülekezetépítés - gyülekezeti munka elmélete3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14022M0154Szakdolgozati konzultáció 2 -KVB1Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14023NK0002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
időszakos meghirdetés
14024NK0003Vizsgatanítás0Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
időszakos meghirdetés
14203NK0121Gyülekezeti és iskolai katechetikai gyakorlat 2.10Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
időszakos meghirdetés
14221NKM001Biblikus szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
14025NKM002Rendszeres teológiai szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
14227NKM103Bibliai kortörténet4Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
14223NKM120Etika 1.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14026NKM121Etika 2.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
14222NKM122Dogmatika 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
14027NKM123Dogmatika 2.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
14204NKM158Modern idegen nyelv 2.3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
14028NM0130Gyülekezetépítés - gyülekezeti munka elmélete3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
14225NM0131Diakónia 2.4Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14029NM0140Gyülekezeti munka gyakorlata 2.8Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
14224NM0148Mentálhigiéné a szociális munkában2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
14110PP000Záróvizsga0Tóth János [1201200005]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14111PP001Szakdolgozat - Pasztorálpszichológia10Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Tóth János [1201200005]
Vadász Márta [1202100026]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14112PP003Szakdolgozati konzultáció 2.0Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Tóth János [1201200005]
Vadász Márta [1202100026]
minden tanév tavaszi félév
14113PP016A segítő, lelkigondozói beszélgetés gyakorlata 4.2Tóth János [1201200005]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
14114PP020Krízislélektan 2. - félelem, depresszió, gyászmunka4Ambrusz Aliz [1202100074]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14115PP021Speciális célcsoportok lelkigondozása4Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14116PP025Drogprevenciós szakmai ismeretek4Ambrusz Aliz [1202100074]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14117PP030Pszicho- és bibliodráma 4.4Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14118PP035Személyiséglélektan 2.4Ambrusz Aliz [1202100074]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
13972R0002Rendszeres teológiai szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
13973R0014Hitvallásismeret szigorlat0Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
13974R0091Hermeneutikai prolegomena2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
13975R0102Hitvallások ismerete 22Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
13976R0105Dogma- és teológia történet 1.3Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév tavaszi félév
14229R0106Dogmatika 14Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
13977R0107Dogmatika 2.4Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
13978R0109Etika 1.A keresztyén etika alapjai (A keresztyén etika alapjai)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév őszi félév
14216R0112Filozófia 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
14202R0114Dogma- és teológiatörténet 2.3Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
14150R0145\"Jézus a ruhásszekrényben\" - C.S. Lewis Narnia krónikáinak teológiai megközelítése - alapszeminárium3Homoki Gyula [1201100009]
időszakos meghirdetés
13979R0201Kommunikáció2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
13980R0203Rendszeres teológia a kontextusban 2.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
14151R022Tudománytörténeti tévutak - SZV3Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
14220R070Filozófia 1.2Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
13981R071Filozófia 2.2Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév tavaszi félév
14169RHE012Szakmódszertan 1.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
14170RHE015Szakmai gyakorlat 1.10Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
14171RHE017Csoportdinamika3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
14172RHE022Bibliaismeret 2.Újszövetségi bibliaismeret (Újszövetségi bibliaismeret)3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
14173RHE023Bibliai kortörténet4Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
14174RHE025Hitvallásismeret 2.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
14175RHE030Ószövetségi bevezetés 2.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
14176RHE032Újszövetségi bevezetés 22Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14177RHE038Egyházörténet 2.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
14178RHE043Egyházi ének 2.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
14179RHE045Liturgika2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
14208RK007Egyházzenei alapok2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
14030RK008Egyházi néprajz2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
14031RK009VallástörténetVilágvallások és keresztyénség (Világvallások és keresztyénség)2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
14032RK010Keresztyénség és művészet3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14214RK013Kommunikáció 1.Általános kommunikáció (Általános kommunikáció)2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
14215RK014SzociológiaÁltalános szociológia (Általános szociológia)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14033RK017Egyházzene3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
14034RK024Vezetéselmélet4Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
14035RK026Pszichológia 2.Személyiségpszichológia (Személyiségpszichológia)4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14036RK030Modern idegen nyelv 2.4Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
14037RK031Európai Uniós- és pályázati ismeretek3Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14038RK033Közösségfejlesztés és közösségszervezés 2.4Molnár Aranka [1202100111]
minden tanév tavaszi félév
14039RK034Egyházi művelődésszervező gyakorlat 2.6Tóth Viktória [1201000087]
minden tanév tavaszi félév
14212RK039Keresztyénség és művelődés 1.4Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14040RK040Keresztyénség és művelődés 2.4Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
14041RK041Életmód-szociológia3Dr. Havasi Virág [1201000014]
minden tanév tavaszi félév
14042RK045Humán erőforrás-menedzsment3Füsti-Prókai Orsolya [1201900009]
minden tanév tavaszi félév
14209RK074Egyház- és felekezettörténet 1.4Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
14043RK075Egyház- és felekezettörténet 2.4Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
14044RK077Művelődéstörténet 2.Magyar művelődéstörténet (Magyar művelődéstörténet)4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
14045RK078Pszichológia 4.Valláslélektan (Valláslélektan)2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
14046RK080Szakdolgozati szeminárium2Füsti-Prókai Orsolya [1201900009]
minden tanév tavaszi félév
14047RK086Szövegolvasás, szövegértésBevezetés a tudományos szövegek ovasásába és feldolgozásába (Bevezetés a tudományos szövegek ovasásába és feldolgozásába)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
14152RK100Filmszeminárium - SZV3Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
14153RK322Reformáció és magyar irodalom -SZV3Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
14195RKD02Szakdolgozati konzultáció 2. - diakónia2Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Havasi Virág [1201000014]
minden tanév tavaszi félév
14048RKM02Szakdolgozati konzultáció 2. - művelődésszervező2Péterfi Ferenc [1201000098]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Lapis József [1201800008]
Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Molnár Aranka [1202100111]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Havasi Virág [1201000014]
Csatlósné Komáromi Katalin [1202000109]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
14049RKS01Keresztyén egyházismeret és művelődéstörténet szigorlat4Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
14050RK-SZD01Szakdolgozat (EM)15Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia Eszter [1201300008]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Péterfi Ferenc [1201000098]
Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Németh Márta [1201700090]
Lapis József [1201800008]
Molnár Aranka [1202100111]
Csatlósné Komáromi Katalin [1202000109]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Havasi Virág [1201000014]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
14196RK-SZD02Szakdolgozat (D)15Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Havasi Virág [1201000014]
időszakos meghirdetés
14051RKZ01Záróvizsga - egyházi művelődésszervező komplex0Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév tavaszi félév
14197RKZ02Záróvizsga - diakónia komplex0Dr. Havasi Virág [1201000014]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
időszakos meghirdetés
13982SB002Szakdolgozati konzultáció 20Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
13983SB004Szakdolgozati konzultáció 40Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
14211SB007Szakdolgozat12Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév minden félév
13984SG002Szakdolgozati konzultáció 20Dr. Hős Csaba [1201700008]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
ifj. Csomós József [1201000003]
minden tanév tavaszi félév
13985SG004Szakdolgozati konzultáció 40Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
ifj. Csomós József [1201000003]
időszakos meghirdetés
13986SG007Szakdolgozat - teológus12Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
ifj. Csomós József [1201000003]
minden tanév tavaszi félév
13987SH002Szakdolgozati konzultáció 20Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
14194SH003Szakdolgozati konzultáció 30Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
13988SH004Szakdolgozati konzultáció 40Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
13989SH007Szakdolgozat - teológus12Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
13990SR002Szakdolgozati konzultáció 2.0Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév tavaszi félév
13991SR004Szakdolgozati konzultáció 40Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Homoki Gyula [1201100009]
időszakos meghirdetés
13992SR007Szakdolgozat12Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév tavaszi félév
14082SZM012Intézménylátogatás - felkészítő és terepfeldolgozó szeminárium 2.4Rácsok Balázs [1200800041]
minden tanév tavaszi félév
14083SZM013A szociális esetmunka elmélete4Patyán László [1202200021]
minden tanév tavaszi félév
14084SZM017A közösségi szociális munka elmélete4Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév tavaszi félév
14085SZM018A közösségi szociális munka gyakorlata - Projektmunka 2.4Németh Márta [1201700090]
minden tanév őszi félév
14086SZM020Szociális munka hátrányos helyzetű településeken4Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév tavaszi félév
14087SZM021Szakmai képességfejlesztés 1.4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14088SZM023Szakmai képességfejlesztés 3.4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14089SZM027Értékek és értékkonfliktusok a szociális munkában3Sándor-Lenkei Aida [1201900003]
minden tanév tavaszi félév
14090SZM030Változó magyar társadalom3Dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév tavaszi félév
14091SZM031Vidékszociológia4Dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév tavaszi félév
14092SZM034Társadalomkutatási módszerek a szociális munkában2Füsti-Prókai Orsolya [1201900009]
minden tanév tavaszi félév
14093SZM036Deviáns viselkedések szociológiája2Gyukits György [1201700006]
minden tanév tavaszi félév
14094SZM037A szociális esetmunka gyakorlata4Németh Márta [1201700090]
minden tanév tavaszi félév
14095SZM040Jogi és igazgatási alapismeretek3Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
14096SZM042Gyermekjólét és gyermekvédelem2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
14097SZM045A szociálpolitika alapjai 1.4Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14098SZM048A szociálpolitika alapjai 3. - Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon 1.Szociális projektek menedzsmentje (Szociális projektek menedzsmentje)3Füsti-Prókai Orsolya [1201900009]
minden tanév tavaszi félév
14099SZM054Szociálpszichológia3Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14100SZM055Segítő kapcsolatok pszichológiája3Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14101SZM100Társadalomismeret szigorlat0Dr. Ábrahám Katalin [1202000110]
Gyukits György [1201700006]
Erdős Ilona Judit [1201900008]
Dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
időszakos meghirdetés
14154SZV010Augustinus: Vallomások - olvasószeminárium3Homoki Gyula [1201100009]
időszakos meghirdetés
14155SZV018Levélbontás. A Timóteusi levelek tanulságai a mai munkatársaknak3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
14156SZV019Nőnevelés a 16.-17. században3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
14157SZV020A szociális munka területei és célcsoportjai - SZV3Erdős Ilona Judit [1201900008]
időszakos meghirdetés
14164SZV033Küldetésünk felismeresének és gyakorlatának bibliai alapjai3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
időszakos meghirdetés
14198TM000Záróvizsga0Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
14119TM002Rendszeres szigorlat3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév őszi félév
14120TM005Szakdolgozati konzultáció 2.0Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Dr. Enghy Sándor [1200300010]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14121TM006Szakdolgozat12Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14122TM012Bibliai teológia 2. (Újszövetség)3Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14123TM015Vallástörténet 2. (A biblia vallásai)Az Ó- és Újszövetség kora és vallási környezete (Az Ó- és Újszövetség kora és vallási környezete)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
14124TM017Teológia- és dogmatörténet 2.Keresztyén teológiatörténet 2. (Keresztyén teológiatörténet 2.)3Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév tavaszi félév
14125TM019Keresztyén egyházzene 2.3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
14126TM020Vallástörténet 3.és posztmodern vallási jelenségek (és posztmodern vallási jelenségek)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
14127TM023Egyháztörténet 2.3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
14128TM024Dogmatika 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
14129TM026Filozófiatörténet3Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév tavaszi félév
14130TM028Liturgika4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
14131TM033Etika 5.Erkölcs és lélektan (Erkölcs és lélektan)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14132TM034Alkalmazott etika 1.Társadalometika (Társadalometika)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14133TM035Alkalmazott etika 2.Személyiség erkölcsi fejlesztésének elmélete és gyakorlata (Személyiség erkölcsi fejlesztésének elmélete és gyakorlata)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
nyilsúgó új ablakban
 
impresszum adatvédelem nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2022-07-03, 26.hét© kodasoft 2001-2022