ETN5.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2017/2018. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
10691B0001Ószövetségi bibliaismeret szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10692B0002Újszövetségi bibliaismeret szigorlat3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10693B0003Újszövetségi bevezetés szigorlat3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10694B0004Alapvizsgia dolgozat 2.4Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10695B0005Újszövetségi exegézis szigorlat3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10696B0006Ószövetség exegézis szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10697B0007Bibliai teológia szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11053B0008Alapvizsga dolgozat 14Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
10698B0009Ószövetségi bevezetés szigorlatOT isagogics comprehensive (OT isagogics comprehensive)3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11070B0101Ószövetségi héber nyelv 14Enghy Sándor Dr [1200300010]
Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
10699B0102Ószövetségi héber nyelv 24Enghy Sándor Dr [1200300010]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10700B0106Ószövetségi exegézis 4.Gyakorlati írásmagyarázat (Gyakorlati írásmagyarázat)2Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10910B0107Ószövetségi exegézis 2.Nebiim (Nebiim)2Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
10701B0108Ószövetségi exegézis 3.Ketubim (Ketubim)2Enghy Sándor Dr [1200300010]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10702B0114Ószövetségi bevezetés 22Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10703B0121Ószövetségi bibliaismeret 23Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11071B0201Újszövetségi görög nyelv 1.4Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
10704B0202Újszövetségi görög nyelv 24Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10705B0206Újszövetségi exegézis 22Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11047B0207Újszövetségi exegézis 3.2Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
10706B0208Újszövetségi exegézis 42Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11060B0219Újszövetségi bibliaismeret 1Mt-ApCsel (Mt-ApCsel)2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
10707B0220Újszövetségi bibliaismeret 2.3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
11016B0248Didaché szövegolvasás görögül és magyarázat - főszeminárium4Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11017B0249\"Családi kapcsolatok az Ószövetségben\" - alapszeminárium3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
11035B0304Ószövetségi bibliai teológia 2.2Enghy Sándor Dr [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11036B0305Újszövetségi bibliai teológia 1.2Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
10708B0306Újszövetségi bibliai teológia 22Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10709G0001Harmónium záróvizsga3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
10710G0002Homiletika, liturgika szig.3Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
10711G0003Igehirdetés szigorlat3Pásztor Gyula [1200400059]
Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
10712G0004Záróvizsga misszió, gyülekezetépítés0Laczkó Gabriella [1200500069]
Csomós József ifj. [1201000003]
minden tanév tavaszi félév
10713G0005Katechetika záróvizsga0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10714G0006Poimenika záróvizsga0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10715G0022Harmóniumjáték 2.0Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
11079G0023Harmóniumjáték 3.0Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
10716G0024Harmóniumjáték 4.0Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
11044G0024Harmóniumjáték 4.0Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
10909G0100Bevezetés a homiletikába2Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
11072G0103Nyelv és beszédművelés 12Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
10717G0104Nyelv és beszédművelés 22Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
10718G0108Egyházi ének 22Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10719G0110Egyházi ének 4.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
10720G0112Egyházi ének 60Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
10721G0114Egyházi ének 8Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana (Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana)0Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
10722G0120Liturgika 2.3Hős Csaba [1201700008]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10723G0122Homiletikai gyakorlat 22Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
10724G0124Homiletikai gyakorlat 4.2Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
10725G0126Homiletikai gyakorlat 60Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
10726G0128Homiletikai gyakorlat 80Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
10727G0134Homiletikai gyakorlat 100Pásztor Gyula [1200400059]
Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
10728G0136Egyházigazgatás és egyházi adminisztráció 2.2Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia [1201300008]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
10729G0138Poimenika 4.3Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10730G0140Katechetika 43Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10731G0142Gyakornoki gyülekezeti munka 2.4Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
10732G0150Legáció 5x15Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
11037G0151Diakónia2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév őszi félév
10733G0155Vizsgaistentisztelet0Pásztor Gyula [1200400059]
Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
10734G0160Missziológia 2.2Csomós József ifj. [1201000003]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10735G0162Gyülekezetépítés 2.2Csomós József ifj. [1201000003]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10736G0201Nyári gyakorlatok (2x2 hét)0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
10737G0203Kátémagyarázat0Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
10738G0204Gyakorlati bibliamagyarázat0Pásztor Gyula [1200400059]
Hős Csaba [1201700008]
minden tanév tavaszi félév
10739G0221Gyülekezeti és katechetikai gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
10996G0283Faluszeminárium - SZV3Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
11000G0285Kórus 2. SZV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
11001G0291Kodály Zoltán egyházzenei és népzenei hagyatéka - SzV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
10998G0300Az egyházi iskolák államosításának (1948) előzményei. Forráskutatás. - főszeminárium4Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11002G0303Kórus 4. - SZV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
11009G0305\"Hogyan készül?\" - alapszemináriumHogyan készül az igehirdető az igehirdetésre, illetve hogyan kkészül az igehirdetés? (Hogyan készül az igehirdető az igehirdetésre, illetve hogyan kkészül az igehirdetés?)3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11040G0306Kórus 6. - SZV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
10740H0001Egyháztörténet szigorlat 1.3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10741H0002Egyháztörténet szigorlat 2.3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10742H0003Záróvizsga egyházjog0Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia [1201300008]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
10743H0104Egyháztörténet 2.2Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
10744H0107Egyháztörténet 4.3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10745H0108Egyháztörténet 6.2Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
11038H0109Egyháztörténet 7.2Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
10746H0120Egyházjog 2.2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
11041H0129A magyar kálvinista prédikáció korszakai - főszeminárium4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
időszakos meghirdetés
11051H0201VallástörténetBevezetés a vallási jelenségek vizsgálatába (Bevezetés a vallási jelenségek vizsgálatába)2Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
11057H0205Ó- és újszövetségi kortörténet2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10890H0268Magyar történelem szeminárium 2.3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
10900H0269\"Korán sötétedik\" - A két világháború közti magyar társadalom kritikája pataki teológusok írásaiban - alapszeminárium3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
10901H0275Vallásos élet a reformáció korában - főszeminárium4Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
10902H0276A papnéi szerepkör kialakulása - alapszeminárium3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
10774K0002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10775K0003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
11061K0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
10776K0011Szakdolgozat (B)15Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10777K0012Szakdolgozat (Gy)15Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10778K0013Szakdolgozat (H)15Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10779K0014Szakdolgozat (R)15Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10780K0133Csoportdinamika2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10781K0136Gyülekezeti hitoktatói gyakorlat13Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11062K0137Gyülekezeti katechetikai gyak. 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10782K0138Hitoktatói iskolai gyakorlat 1.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11063K0139Hitoktatói iskolai gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10783K0145A nevelő személyiségfejlődése3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
10784K0149Gyermekvédelem2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10785K0150Szakmódszertan1.6Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11128K0152Szakdolgozati konzultáció 1- KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
10786K0156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
minden tanév tavaszi félév
10787K0162Szakdolgozati konzultáció 2 -KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10788K0163Szakdolgozati konzultáció 2 -KVH1Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
10789K0164Szakdolgozati konzultáció 2 -KVR1Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
10790K0165Szakdolgozati konzultáció 2 -KVG1Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10934K0-KT002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10935K0-KT003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
11066K0-KT004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
10936K0-KT131Katechetika 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10937K0-KT133Csoportdinamika2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10938K0-KT136Gyülekezeti katechetikai gyakorlat 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
11067K0-KT137Gyülekezeti hitoktatói gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10939K0-KT138Hitoktatói iskolai gyakorlat 1.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10940K0-KT145A nevelő személyiségfejlődése3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
10941K0-KT149Gyermekvédelem2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10942K0-KT150Szakmódszertan 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10943K0-KT156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
minden tanév tavaszi félév
10944K0-KT158Szakdolgozati konzultáció 2.- KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10945K0-KT159Szakdolgozati konzultáció 2.- KVG1Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10946K0-KT160Szakdolgozati konzultáció 2.- KVH1Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10947K0-KT161Szakdolgozati konzultáció 2.- KVR1Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10948K0-KT162Szakdolgozat (B)15Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10949K0-KT163Szakdolgozat (Gy)15Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10950K0-KT164Szakdolgozat (H)15Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10951K0-KT165Szakdolgozat (R)15Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10990K0-KT201Honismeret3időszakos meghirdetés
10991K0-KT202Vallási alapismeretek3időszakos meghirdetés
10992K0-KT205Ukrajna története3időszakos meghirdetés
10791KM001Biblikus szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
10792KM002Rendszeres szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
11058KM003Egyháztörténeti szigorlat3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
11080KM101Bibliaismeret 1.5Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
10793KM102Bibliaismeret 2.3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10794KM103Bibliai kortörténet4Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
10795KM105Hitvallásismeret 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10796KM110Egyházi ének 2.2Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
10797KM114Újszövetségi exegézis-bevezetés3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10798KM121Etika 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10799KM123Dogmatika 2.Keresztyén tanítás rendszere 2. (Keresztyén tanítás rendszere 2.)3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
10800KM125Egyetemes egyháztörténet 2.3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
10801KM129Liturgikai alapok2Csorba Dávid Dr. [1201300007]
időszakos meghirdetés
10802KM130Ószövetségi bevezetés 22Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10803KM131Újszövetségi bevezetés 22Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10804KM134Pszichológia 2.Vallási szocializáció (Vallási szocializáció)2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév őszi félév
10805KM135Pszichológia 3.Valláslélektan (Valláslélektan)2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
11075KM157Idegen nyelvi képzés 1.3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
10806KM158Idegen nyelvi képzés 2.3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
11005KM160Gyülekezeti ének - SZV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
11006KM161Harmónium - SZV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
11042KM165Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja - olvasószeminárium3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
időszakos meghirdetés
10903KM264Animált reformáció - A Luther c. rajzfilm hittanórán - SZV3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
10952KM-KT001Biblikus szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
10953KM-KT002Rendszeres szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11083KM-KT101Bibliaismeret 1.5Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
10954KM-KT102Bibliaismeret 2.Újszövetségi bibliaismeret (Újszövetségi bibliaismeret)3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
10955KM-KT103Bibliai kortörténet4Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10956KM-KT105Hitvallásismeret 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10957KM-KT110Egyházi ének 2.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
11084KM-KT111Ószövetségi bevezetés 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
10958KM-KT114Újszövetségi szövegértelmezés3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10959KM-KT121Etika 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10960KM-KT123Dogmatika 2.Keresztyén tanítás rendszere 2. (Keresztyén tanítás rendszere 2.)3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10961KM-KT125Egyháztörténet 2.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
10962KM-KT129Liturgika2Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
10963KM-KT130Ószövetségi bevezetés 2.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10964KM-KT131Újszövetségi bevezetés 2.2Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10965KM-KT134Pszichológia 2.Vallási szocializáció (Vallási szocializáció)2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10966KM-KT135Pszichológia 3.Valláslélektan (Valláslélektan)2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10967KM-KT143Idegen nyelvi képzés 2.3minden tanév tavaszi félév
10747L0102Latin 22Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11073L0105Angol nyelv 12Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
10748L0106Angol nyelv 22Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
10749L0108Angol nyelv 42Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
11052L0109Angol nyelv 52Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
10750L0110Angol nyelv 62Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
11049L0111Angol szaknyelv 14Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
10751L0112Angol szaknyelv 24Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10752L0116Német nyelv 22Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
10753L0118Német nyelv 42Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
11059L0119Német nyelv 52Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
10754L0120Német nyelv 62Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
10755L0122Német szaknyelv 24Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10911M0002Záróvizsga (A gyülekezeti munka elmélete és gyakorlata)0Benyó Béla dr. [1201500005]
Pásztor Gyula [1200400059]
Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
11065M0004Társadalomelmélet szigorlat3Benyó Béla dr. [1201500005]
Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
10912M0011Szakdolgozat (B)15Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10924M0011Szakdolgozat (B)15Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10913M0012Szakdolgozat (Gy)15Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10925M0012Szakdolgozat (Gy)15Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10914M0013Szakdolgozat (H)15Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10926M0013Szakdolgozat (H)15Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10915M0014Szakdolgozat (R)15Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10927M0014Szakdolgozat (R)15Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10807M0131Diakónia 2.3Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
10808M0132Egyházi ének 4.Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana (Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana)2Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
10916M0140Gyakorlati gyülekezeti munka 2.7Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
10809M0141Missziológiai alapok4Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
10917M0154Szakdolgozati konzultáció 2 -KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10928M0154Szakdolgozati konzultáció 2 -KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10918M0155Szakdolgozati konzultáció 2 -KVG1Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10929M0155Szakdolgozati konzultáció 2 -KVG1Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10919M0156Szakdolgozati konzultáció 2 -KVH1Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10930M0156Szakdolgozati konzultáció 2 -KVH1Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10920M0157Szakdolgozati konzultáció 2 -KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10931M0157Szakdolgozati konzultáció 2 -KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10968M0-KT0002Záróvizsga (A gyülekezeti munka elmélete és gyakorlata)0Pásztor Gyula [1200400059]
Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
11064M0-KT0004Társadalom elmélet szigorlat3Benyó Béla dr. [1201500005]
Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
10969M0-KT131Diakónika 2.3Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10970M0-KT133Egyházi ének 4.Gyermek- és ifjúsági ének (Gyermek- és ifjúsági ének)2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
10971M0-KT140Gyakorlati gyülekezeti munka 2.7Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10972M0-KT141Misszió4Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
11068M0-KT150Szakdolgozati konzultáció 1.- KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
10973M0-KT151Szakdolgozati konzultáció 2.- KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10974M0-KT152Szakdolgozati konzultáció 2.- KVG1Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10975M0-KT153Szakdolgozati konzultáció 2.- KVH1Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10976M0-KT154Szakdolgozati konzultáció 2.- KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10977M0-KT155Szakdolgozat (B)15Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10978M0-KT156Szakdolgozat (Gy)15Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10979M0-KT157Szakdolgozat (H)15Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10980M0-KT158Szakdolgozat (R)15Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10981M0-KT176Konfliktuskezelés alapjai3Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
10810NK0002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
10811NK0003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
10812NK0133Csoportdinamika2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
10813NK0136Gyülekezeti katechetikai gyakorlat 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
10814NK0138Iskolai hitoktatói gyakorlat 1.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
10815NK0145A nevelő személyiségfejlődése3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10816NK0149Gyermekvédelem2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10817NK0150Szakmódszertan1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
10818NK0156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10819NKM001Biblikus szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
11045NKM002Rendszeres teológiai szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
10921NKM100Bibliaismeret 3.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10822NKM102Bibliaismeret 4.Róma-Jelenések (Róma-Jelenések)2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10823NKM103Bibliai kortörténet4Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10824NKM105Hitvallások ismerete 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10923NKM110Egyházi ének 2.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10825NKM114Újszövetségi exegézis-bevezetés3Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
11056NKM120Etika 1.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
10826NKM121Etika 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11055NKM122Dogmatika 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
10827NKM123Dogmatika 2.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10828NKM125Egyháztörténet 2.3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10829NKM129Liturgika2Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
10830NKM130Ószövetségi bevezetés 2.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10831NKM131Újszövetségi bevezetés 2.2Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10922NKM134Pszichológia 2.Vallási szocializáció (Vallási szocializáció)2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10832NKM135Pszichológia 3.Valláslélektan (Valláslélektan)2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
10904NKM264Animált reformáció - A Luther c. rajzfilm hittanórán - SZV3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
10932NM0002Záróvizsga - lelkipásztori munkatárs0Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11054NM0004Társadalomelmélet szigorlat3Benyó Béla dr. [1201500005]
Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
időszakos meghirdetés
10833NM0131Diakónia 2.3Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10834NM0132Egyházi ének 4.Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana (Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana)2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
10933NM0140Gyakorlati gyülekezeti munka 2.7Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
10835NM0141Missziológiai alapok4Pásztor Gyula [1200400059]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10863PP012Pasztorálantropológia3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10864PP014A segítő, lelkigondozói beszélgetés gyakorlata 2.2Tóth János [1201200005]
minden tanév tavaszi félév
10865PP018Családi működés, rendszerszemlélet4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
10866PP023Szociálpszichológia 2.4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
10867PP026Életvezetési készségek fejlesztése szakmai gyakorlat4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
10868PP028Pszicho- és bibliodráma 2.4Tóth János [1201200005]
minden tanév tavaszi félév
10869PP033Szervezetlélektan4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
10870PP039Teológia- és egyháztörténetÁltalános keresztyén tanítás 3. (Általános keresztyén tanítás 3.)3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10756R0001Hitvallásismeret szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10757R0002Rendszeres teológiai szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10758R0102Hitvallások ismerete 22Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10759R0105Dogma- és teológia történet 1.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11069R0107Dogmatika 2.4Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10760R0110Etika 2.Személy és családetika (Személy és családetika)4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11050R0112Filozófia 1.3Kustár György [1201400001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
10761R0113Filozófia 23Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
11048R0114Dogma- és teológiatörténet 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
10905R0179Kép-teológia - főszemináriumA képek kommunikációs lehetőségei a református teológiában (A képek kommunikációs lehetőségei a református teológiában)4Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
időszakos meghirdetés
11032R0200Család és lelkigondozás - SZV3Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
10836RK008Egyházi néprajz2Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
minden tanév tavaszi félév
10837RK009Világvallások és keresztyénség2Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
10838RK010Keresztyénség és művészet3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév őszi félév
10839RK017Egyházzene3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
10840RK024Vezetéselmélet4Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
10841RK026Pszichológia 2.Személyiségpszichológia (Személyiségpszichológia)4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
10842RK030Idegen nyelvi képzés 2.4Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
10843RK031Európai Uniós- és pályázati ismeretek3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
10844RK033Közösségfejlesztés és közösségszervezés 2.4Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév tavaszi félév
11077RK038Egyházi művelődésszervező gyakorlat 1.6Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
minden tanév tavaszi félév
10845RK040Keresztyénség és művelődés 2.4Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
11078RK042Rendezvénymenedzsment3Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév őszi félév
10846RK045Humán erőforrás-menedzsment3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév tavaszi félév
10847RK062Egyházi művelődésszervező gyakorlat 2.6Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
időszakos meghirdetés
10848RK064Szociális munka 2.3Tóth Kinga Dóra Dr. [1201000017]
minden tanév tavaszi félév
11081RK065Diakónia 1.3Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév őszi félév
10849RK069Diakónia 2.3Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10850RK071Egészségügyi- és ápolástani alapismeretek3Velejti Gabriella Dr. [1201600001]
minden tanév tavaszi félév
10851RK073Diakóniai Gyakorlat 2.6Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
10852RK075Egyház- és felekezettörténet 2.4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
11074RK076Általános művelődéstörténet4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév őszi félév
10853RK077Magyar művelődéstörténet4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
10854RK078Pszichológia 4.Valláslélektan (Valláslélektan)2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10855RK080Szakdolgozati szeminárium2Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév tavaszi félév
11043RK175Szolzsenyicin:Ivan Gyeniszovics egy napja - olvasószeminárium3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
időszakos meghirdetés
10995RK218Magyarok Európában - SZV3Csorba Dávid Dr. [1201300007]
időszakos meghirdetés
10907RK299A Kárpát-medence néprajzi csoportjai - SZV3Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
időszakos meghirdetés
10856RKD02Szakdolgozati konzultáció 2. - diakónia2Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
11046RKM01Szakdolgozati konzultáció 1. - művelődésszervező2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
10857RKM02Szakdolgozati konzultáció 2. - művelődésszervező2Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Pásztor Gyula [1200400059]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
10858RKS01Keresztyén egyházismeret és művelődéstörténet szigorlat4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
11076RKS02Közösségszervezés és közösségfejlesztés szigorlat4Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév őszi félév
10859RK-SZD01Szakdolgozat (EM)15Pásztor Gyula [1200400059]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Péterfi Ferenc [1201000098]
időszakos meghirdetés
10860RK-SZD02Szakdolgozat (D)15Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
időszakos meghirdetés
10861RKZ01Záróvizsga - egyházi művelődésszervező komplex0Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10862RKZ02Záróvizsga - diakónia komplex0Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
10762SB002Szakdolgozati konzultáció 20Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10763SB004Szakdolgozati konzultáció 40Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
10764SB007Szakdolgozat12Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév minden félév
10765SG002Szakdolgozati konzultáció 20Laczkó Gabriella [1200500069]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Hős Csaba [1201700008]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
10766SG004Szakdolgozati konzultáció 40Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Hős Csaba [1201700008]
Csomós József ifj. [1201000003]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
időszakos meghirdetés
10767SG007Szakdolgozat - teológus12Laczkó Gabriella [1200500069]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Hős Csaba [1201700008]
Csomós József ifj. [1201000003]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
10768SH002Szakdolgozati konzultáció 20Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Kovács Áron Dr. [1201400002]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10769SH004Szakdolgozati konzultáció 40Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
10770SH007Szakdolgozat - teológus12Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10771SR002Szakdolgozati konzultáció 2.0Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10772SR004Szakdolgozati konzultáció 40Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
10773SR007Szakdolgozat12Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
11021SZM012Intézménylátogatás - felkészítő és terepfeldolgozó szeminárium 2.4Rácsok Balázs [1200800041]
minden tanév tavaszi félév
11022SZM013A szociális esetmunka elmélete4Kozma Judit Dr. [1201700002]
minden tanév tavaszi félév
11023SZM014A szociális esetmunka gyakorlata5Rácsok Balázs [1200800041]
minden tanév őszi félév
11024SZM021Szakmai képességfejlesztés 1.4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
11025SZM034Társadalomkutatási módszerek a szociális munkában2Tóth Kinga Dóra Dr. [1201000017]
minden tanév tavaszi félév
11030SZM040Jogi és igazgatási alapismeretek3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
11027SZM044Közgazdaságtani alapismeretek3Havasi Virág Dr. [1201000014]
minden tanév tavaszi félév
11028SZM046A szociálpolitika alapjai 2.4Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév tavaszi félév
11029SZM052A kommunikáció pszichológiája3Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
10994SZV0276A papnéi szerepkör kialakulása3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
11010SZV100\"Találkozások a Mesterrel\" - történetfeldolgozás3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
11034SZV180Angol nyelvi olvasószeminárium a meghirdetett Ó- és Újszövetségi kurzusokhoz3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
időszakos meghirdetés
11020SZV298Bibliai szövegek és fordítások összehasonlítása: fordítás, vagy ferdítés? - SZVTargum, Peshitta, LXX, Samaritanus Pentateuchos, Qumráni szövegek (Targum, Peshitta, LXX, Samaritanus Pentateuchos, Qumráni szövegek)3Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
10982SZVTM013Bibliai nyelvek 2. - SZV3Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
10983TM000Záróvizsga0Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10984TM002Rendszeres szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
10872TM005Szakdolgozati konzultáció 2.0Csorba Dávid Dr. [1201300007]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10873TM006Szakdolgozat12Csorba Dávid Dr. [1201300007]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10874TM012Bibliai teológia 2. (Újszövetség)3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10875TM015Vallástörténet 2. (Újszövetségi kor vallásai)Az Újszövetség és a korai egyház időszaka (Az Újszövetség és a korai egyház időszaka)3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
10876TM017Keresztyén teológiatörténet 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10877TM019Keresztyén egyházzene 2.3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
10878TM020Világvallásokés posztmodern vallási jelenségek (és posztmodern vallási jelenségek)3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
10879TM023Egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10880TM024Dogmatika 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10881TM026Filozófiatörténet3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10882TM028Liturgika4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
10987TM037Európai keresztyén művelődéstörténet 2.4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10988TM039Magyar keresztyén művelődéstörténet 2.4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10989TM041Vallásszociológia4Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
11130VK01Virtuális kreditallokáció0időszakos meghirdetés
11082VKA1Virtuális kreditallokáció1időszakos meghirdetés
11129VSZ01Virtuális szabadon választható kurzus12időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
impresszum adatvédelem nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2018-07-20, 29.hét© kodasoft 2001-2018