ETN7.0

Kurzusok

Félév 2022/2023. tanév őszi félév
Sorrend

2022/2023. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
14597B0004Alapvizsgia dolgozat 2.4Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14272B0008Alapvizsga dolgozat 14Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
14273B0010Héber nyelvi szigorlat0Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
14274B0011Görög nyelvi szigorlat0Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
14579B0015Ószövetségi bevezetés szigorlat0Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
14600B0016Újszövetségi bevezetés szigorlat0Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
14588B0101Ószövetségi héber nyelv 14Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
14275B0102Ószövetségi héber nyelv 24Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév tavaszi félév
14276B0106Ószövetségi exegézis 2.Gyakorlati írásmagyarázat (Gyakorlati írásmagyarázat)2Bihari Sándor [1200900054]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
14599B0109Ószövetségi exegézis 3.2Dr. Enghy Sándor [1200300010]
időszakos meghirdetés
14277B0110Ószövetségi exegézis 4.2Dr. Enghy Sándor [1200300010]
időszakos meghirdetés
14580B0114Ószövetségi bevezetés 22Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
14278B0130Ó- és Újszövetségi kortörténet2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14245B0135Ószövetségi bibliaismeret 1.3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14589B0201Újszövetségi görög nyelv 1.4Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
14279B0202Újszövetségi görög nyelv 24Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14595B0205Újszövetségi exegézis 1.2Dr. Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14280B0206Újszövetségi exegézis 22Dr. Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14598B0209Újszövetségi exegézis 3.2Dr. Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
14281B0210Újszövetségi exegézis 4.2Dr. Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
14282B0213Újszövetségi bevezetés 12Dr. Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév őszi félév
14246B0219Újszövetségi bibliaismeret 1Mt-ApCsel (Mt-ApCsel)2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14323B0271Apostoli atyák és Jézus követése - alapszeminárium3Dr. Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
14324B0272Osztrakonok és papiruszok ószövetségi összefüggései - főszeminárium4Bihari Sándor [1200900054]
időszakos meghirdetés
14283B0302Komplex exegézis4Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Kustár György [1201400001]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
Pásztor Gyula [1200400059]
Bihari Sándor [1200900054]
minden tanév tavaszi félév
14284B0303Ószövetségi bibliai teológia 12Bihari Sándor [1200900054]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14430D001Teológiai szigorlat0Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
14449D003Jogi szigorlat0Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
14431D010Bibliaismeret 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14450D012Bibliai bevezetéstan 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14581D013Bibliai bevezetéstan 2.2Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
14451D014Bibliai kortörténet2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14432D016Egyházismeret2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14452D019Felekezetismeret2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
14453D023Teológiai etika2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14433D026Gyülekezeti ének2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14434D027Tanulásmódszertan2Füsti-Prókai Orsolya [1201900009]
minden tanév őszi félév
14435D028Társadalomismeret 1.3Dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév őszi félév
14454D033Társadalom- és szociálpolitika 4.3Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14455D045Bevezetés a klinikai és egészségpszichológiába3Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14436D051Szociális és családjog3Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14590D052Munka és TB jog2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
14456D054Szociális esetek jogi és etikai vonatkozásai2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14437D055Népegészségtan2Gyukits György [1201700006]
minden tanév őszi félév
14457D056Az ápolás és gondozás elmélete és gyakorlata 1.2Dr. Velejti Gabriella [1201600001]
minden tanév őszi félév
14438D058Teoretikus diakónia3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14458D060Közösségi diakónia3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14459D063Humán erőforrás menedzsment2Füsti-Prókai Orsolya [1201900009]
minden tanév őszi félév
14439D065A szociális munka alapjai4Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14440D067A szociális munka módszerei 2.4Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14441D069A szociális munka célcsoportjai és területei 1.4Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14442D071Bevezetés a pszichológiába4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14443D072Fejlődés- és személyiséglélektan4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14444D074Társadalom- és szociálpolitika 2.4Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14445D075Hitvallásismeret 1.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
14460DGY04Szakmai képesség- és személyiségfejlesztő tréning 4.2Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14446DGY05Szakmai gyakorlat felkészítő és feldolgozó szemináriummal 1.4Németh Márta [1201700090]
Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév őszi félév
14447DGY08Szakmai gyakorlat felkészítő és feldolgozó szemináriummal 4.4Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév tavaszi félév
14461DGY10Összefüggő szakmai gyakorlat 1.15Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév tavaszi félév
14462DGY11Összefüggő szakmai gyakorlat 2.15Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév tavaszi félév
14463DGY12Gyakorlatkísérés - szupervízió3Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév őszi félév
14464DGY13Gyakorlatzáró tréning0Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév tavaszi félév
14448DGY16Szakmai képesség- és személyiségfejlesztő tréning 2.4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14465DSZ01Szakdolgozat0Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Pásztor Gyula [1200400059]
Ambrusz Aliz [1202100074]
Dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
Németh Márta [1201700090]
Patyán László [1202200021]
minden tanév tavaszi félév
14466DSZK1Szakdolgozati konzultáció 1.5Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14606DZ001Záróvizsga0Patyán László [1202200021]
Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév őszi félév
14285G0025Homiletikai gyakorlat 5.3Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
14286G0027Homiletikai gyakorlat 7.2Szentimrei Márk [1201200055]
minden tanév tavaszi félév
14247G0093Harmóniumjáték 1.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
14287G0095Harmóniumjáték 3.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
14248G0102EgyházismeretEkkléziasztika (Ekkléziasztika)2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14249G0103Nyelv és beszédművelés 12Lapis József [1201800008]
minden tanév őszi félév
14250G0107Egyházi ének 1.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14288G0109Egyházi ének 32Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
14573G0110Egyházi ének 4.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
14289G0111Egyházi ének 5.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
14290G0117Homiletika 2.Az igehirdetés elmélete és gyakorlata (Az igehirdetés elmélete és gyakorlata)3Dr. Hős Csaba [1201700008]
páros kezdetű tanév őszi félév
14570G0119Liturgika 1.3Dr. Hős Csaba [1201700008]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14291G0121Homiletikai gyakorlat 1.2Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
14292G0123Homiletikai gyakorlat 3.2Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
14293G0129Poimenika 13Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14325G0133Homiletikai gyakorlat 9.0Szentimrei Márk [1201200055]
minden tanév őszi félév
14326G0135Egyházigazgatás és egyházi adminisztráció2Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia Eszter [1201300008]
Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14327G0137Lelkigondozói esetfeldolgozás 1.3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14328G0139Katechetika 3.3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14329G0141Gyakornoki gyülekezeti munka 14Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14554G0143Gyülekezetlátogatás 1.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14294G0159Missziológia 1.2ifj. Csomós József [1201000003]
páros kezdetű tanév őszi félév
14295G0161Gyülekezetépítés 1.2ifj. Csomós József [1201000003]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14330G0163Missziológia 3.3ifj. Csomós József [1201000003]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
14331G0164Gyülekezetépítés 3.3ifj. Csomós József [1201000003]
minden tanév őszi félév
14296G0221Gyülekezeti és katechetikai gyakorlat3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14332G0250Exegézistől a szószékig2Szentimrei Márk [1201200055]
minden tanév őszi félév
14565G0284Kórus 1. SZV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
14566G0299Kórus 3. - SZV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
14333G0313A lelkipásztor mindennapjai - alapszeminárium3Szentimrei Márk [1201200055]
időszakos meghirdetés
14334G0323Magyar és református sajátosságok az igehirdetésben - alapszeminárium3Dr. Hős Csaba [1201700008]
Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Szentimrei Márk [1201200055]
időszakos meghirdetés
14335G0325Lelkészi életutak a 20.században - főszeminárium4Dr. Hős Csaba [1201700008]
időszakos meghirdetés
14549G0336Csoportdinamika - SzV3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
14297GT01Testnevelés 1.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14298GT03Testnevelés 3.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14299GT05Testnevelés 5.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14596H0018Egyháztörténet szigorlat0Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
14300H0101Felekezetismeret2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14301H0102Egyházművészet és néprajz2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14302H0103Egyetemes egyháztörténet 12Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév őszi félév
14303H0105Egyetemes egyháztörténet 3.3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév őszi félév
14304H0106Egyetemes egyháztörténet 4.2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
14305H0109Magyar protestáns egyháztörténet 32Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
14306H0110Egyházjog 1.2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14252H0131Magyar történelem 1.0Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
14307H0201VallástörténetBevezetés a vallási jelenségek vizsgálatába (Bevezetés a vallási jelenségek vizsgálatába)2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14308H0278Homiletikatörténet 1. - Prédikáció történet2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév őszi félév
14346K0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
14569K0120Gyülekezeti és iskolai katechetikai gyakorlat 1.10Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
14347K0121Gyülekezeti és iskolai katechetikai gyakorlat 2.10Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bihariné Tar Zsuzsanna [1201200060]
időszakos meghirdetés
14348K0130Katechetika 1.3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14349K0132Kommunikáció2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14350K0140Valláspedagógia2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
14351K0142Bevezetés a pedagógiába2Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
14352K0146Neveléstörténet2Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
14584K0149Gyermekvédelem2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
14585K0150Szakmódszertan1.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
14353K0151Szakmódszertan 2.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
14354K0152Szakdolgozati konzultáció 1- KVB1Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
14355K0153Szakdolgozati konzultáció 1- KVH1Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
14356K0154Szakdolgozati konzultáció 1- KVR1Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
14357K0155Szakdolgozati konzultáció 1 - KVG1Dr. Hős Csaba [1201700008]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
14586KM001Biblikus szigorlat3Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
14358KM003Egyháztörténeti szigorlat3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
időszakos meghirdetés
14359KM100Egyházi ének 3.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
14360KM101Bibliaismeret 1.5Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14361KM104Hitvallásismeret 1.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
időszakos meghirdetés
14362KM106Bevezetés a keresztyén teológiábaTeológiai enciklopédia (Teológiai enciklopédia)2Homoki Gyula [1201100009]
időszakos meghirdetés
14363KM107Felekezetismeret2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
14364KM108Ekkléziasztika2Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
14365KM109Egyházi ének 1.2Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
14366KM111Ószövetségi bevezetés 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14367KM112Újszövetségi bevezetés 1.2Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
14368KM113Ószövetségi szövegértelmezés3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
14369KM119Filozófia2Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
14370KM120Etika 1.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
14371KM122Dogmatika 13Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
időszakos meghirdetés
14372KM124Egyháztörténet 1.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
14373KM126Egyháztörténet 3.Magyar egyháztörténet 2. (Magyar egyháztörténet 2.)3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
14374KM128Egyházjogi alapismeretek2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14375KM132Egyháztörténet 4.Református iskolatörténet (Református iskolatörténet)3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév őszi félév
14587KM135Pszichológia 3.Valláslélektan (Valláslélektan)2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14376KM141Pszichológia 1.2Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14377KM157Modern idegen nyelv 1.3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
14253L0101Latin 1.2Dr. Dienes Dénes [1199500001]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14254L0105Angol nyelv 12Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
14255L0107Angol nyelv 32Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
14256L0109Angol nyelv 52Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
14257L0111Angol szaknyelv 14Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
14258L0115Német nyelv 12Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
14259L0117Német nyelv 32Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
14260L0119Német nyelv 52Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
14261L0121Német szaknyelv 14Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14262L0151Teológiai angol nyelv 1.2Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
14263L0153Teológiai angol nyelv 3.2Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
14264L0155Teológiai angol nyelv 5.2Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
14265L0157Teológiai német nyelv 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14266L0159Teológiai német nyelv 3.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14267L0161Teológiai német nyelv 5.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14578M0004Társadalomelmélet szigorlat3Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
14577M001Szakdolgozati konzultáció 1.5Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14575M0136Gyülekezeti munka gyakorlata 1.10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
14544M0137Szociológia 1.3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14576M0145Családjog-Szociális jog3Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia Eszter [1201300008]
Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14593M0150Szakdolgozati konzultáció 1- KVB1Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
14563NK0132Kommunikáció2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14564NK0146Neveléstörténet2Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
14378NKM099Ószövetségi bibliaismeret 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14379NKM101Újszövetségi bibliaismeret 1.Mt-ApCsel (Mt-ApCsel)2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14380NKM104Hitvallások ismerete 1.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
14381NKM106Bevezetés a keresztyén teológiábaTeológiai enciklopédia (Teológiai enciklopédia)2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
14382NKM107Felekezetismeret2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
14383NKM108Ekkléziasztika2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14384NKM109Egyházi ének 1.2Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
14385NKM120Etika 1.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14386NKM122Dogmatika 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
14387NKM124Egyháztörténet 1.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
14388NKM128Egyházjogi alapismeretek2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14389NKM141Pszichológia 1.2Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14390NM0004Társadalomelmélet szigorlat3Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
időszakos meghirdetés
14391NM0130Gyülekezetépítés - gyülekezeti munka elmélete3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
14392NM0136Gyülekezeti munka gyakorlata 1.10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
14393NM0137Szociológia 1.3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14394NM0145Család- és szociális jog3Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia Eszter [1201300008]
páratlan kezdetű tanév őszi félév
14395NM0148Mentálhigiéné a szociális munkában2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
14494PP010Bevezetés a pasztorálpszichológiába4Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14495PP011A pasztorálpszichológia története3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14496PP013A segítő, lelkigondozói beszélgetés gyakorlata 1.2Tóth János [1201200005]
minden tanév őszi félév
14497PP017A kommunikáció pszichológiája4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14498PP022Szociálpszichológia 1.4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14499PP027Pszicho- és bibliodráma 1.4Tóth János [1201200005]
minden tanév őszi félév
14500PP032Vezetéslélektan4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14501PP037Teológiai enciklopédiaÁltalános keresztény tanítás 1. (Általános keresztény tanítás 1.)3Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
14502PP038Keresztyén antropológiaÁltalános keresztény tanítás 2. (Általános keresztény tanítás 2.)3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
minden tanév őszi félév
14268R0089Bevezetés a keresztyén teológiába2Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
14269R0090Szövegolvasás és interpretáció2Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév őszi félév
14270R0092Bevezetés történelmi ismeretekbe0Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
14309R0093Készségfejlesztés 1.0Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14310R0094Készségfejlesztés 2.0Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14311R0095Készségfejlesztés 3.0Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14312R0096Készségfejlesztés 4.0Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14271R0101Hitvallások ismerete 12Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
14571R0105Dogma- és teológia történet 1.3Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév tavaszi félév
14313R0106Dogmatika 14Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
14503R0109Etika 1.A keresztyén etika alapjai (A keresztyén etika alapjai)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév őszi félév
14315R0110Etika 2.Személy és családetika (Személy és családetika)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
14316R0114Dogma- és teológiatörténet 2.3Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
14317R0116Szociológia 1.2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14336R0202Rendszeres teológia a kontextusban 1.2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14337R0204FaluszemináriumIgehirdetésünk társadalmi környezete (Igehirdetésünk társadalmi környezete)4Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
időszakos meghirdetés
14338R0213KépmutogatókKreatív fotográfia - képalkotás és képértelmezés (Kreatív fotográfia - képalkotás és képértelmezés)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
időszakos meghirdetés
14547R0336Niebuhr: Krisztus és kultúra - alapszeminárium3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
14318R070Filozófia 1.2Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
14594R071Filozófia 2.2Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév tavaszi félév
14519RHE010Katechetika6Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14520RHE011Valláspedagógia2Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14521RHE013Szakmódszertan 2.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
14522RHE016Szakmai gyakorlat 2.10Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14523RHE021Bibliaismeret 1.Ószövetségi bibliaismeret (Ószövetségi bibliaismeret)5Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14592RHE024Hitvallásismeret 1.2Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
14524RHE026Teológiai enciklopédiaTeológiai enciklopédia (Teológiai enciklopédia)2Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
14525RHE027Felekezetismeret2Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
14526RHE028Egyházismeret2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14527RHE029Ószövetségi bevezetés 1.2Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
minden tanév őszi félév
14528RHE031Újszövetségi bevezetés 12Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
14529RHE033Dogmatika 1.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
minden tanév őszi félév
14530RHE035Etika 1.3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14562RHE037Egyháztörténet 1.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
14531RHE039Egyháztörténet 3.3Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
14532RHE040Egyháztörténet 4.Református iskolatörténet (Református iskolatörténet)3Dr. Dienes Dénes [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
14533RHE041Egyházjogi alapismeretek2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14534RHE042Egyházi ének 1.2Pásztor Gyula [1200400059]
Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
14535RHE044Egyházi ének 3.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
14536RHE101Szakdolgozati konzultáció 1.0Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14398RK001Tanulási-, kutatási-, pályaorientációs módszertani ismeretek2Füsti-Prókai Orsolya [1201900009]
minden tanév őszi félév
14399RK007Egyházzenei alapok2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
14601RK008Egyházi néprajz2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
14602RK009VallástörténetVilágvallások és keresztyénség (Világvallások és keresztyénség)2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
14603RK010Keresztyénség és művészet3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14400RK011Könyvtári ismeretek2Dr. Kovács Áron [1201400002]
minden tanév őszi félév
14396RK0111A családszociológia alapjai - SZV3Patyán László [1202200021]
időszakos meghirdetés
14401RK012Pszichológia 1.2Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14541RK0126Közművelődési jó gyakorlatok - SZV3Csatlósné Komáromi Katalin [1202000109]
időszakos meghirdetés
14402RK013Kommunikáció 1.Általános kommunikáció (Általános kommunikáció)2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
14403RK014SzociológiaÁltalános szociológia (Általános szociológia)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14404RK015FilozófiaBevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe (Bevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe)3Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
14405RK016Egyházismeret4Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
14406RK023Közigazgatási alapismeretek4Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14407RK025Csoportdinamika4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Tóth Orsolya [1202100135]
minden tanév tavaszi félév
14408RK027Pszichológia 3.Fejlődéspszichológia (Fejlődéspszichológia)4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14409RK028Konfliktuskezelés4Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
14410RK029Modern idegen nyelv 1.4Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
14411RK032Közösségfejlesztés és közösségszervezés 1.4Molnár Aranka [1202100111]
minden tanév őszi félév
14412RK035Roma közösségszervező gyakorlat 1.6Meleg Attila [1200600097]
minden tanév őszi félév
14413RK038Egyházi művelődésszervező gyakorlat 1.6Tóth Viktória [1201000087]
minden tanév tavaszi félév
14414RK039Keresztyénség és művelődés 1.4Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14415RK042Rendezvénymenedzsment3Csatlósné Komáromi Katalin [1202000109]
minden tanév őszi félév
14416RK043Kultúraközvetítés elmélete és intézményrendszere3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14417RK044Művelődés-gazdaságtan3Csatlósné Komáromi Katalin [1202000109]
minden tanév tavaszi félév
14418RK046Romológiai alapismeretek 1. (népismeret)3Dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév tavaszi félév
14419RK049Romák az oktatásban3Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév tavaszi félév
14420RK050Missziológia 1.3ifj. Csomós József [1201000003]
minden tanév tavaszi félév
14421RK052Segítő intézmények rendszere3Patyán László [1202200021]
minden tanév tavaszi félév
14422RK053Romák és média2Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14423RK074Egyház- és felekezettörténet 1.4Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
14604RK075Egyház- és felekezettörténet 2.4Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
14424RK076Művelődéstörténet 1.Általános művelődéstörténet (Általános művelődéstörténet)4Dr. Csorba Dávid [1201300007]
minden tanév őszi félév
14425RK079Közösségfejlesztés és közösségszervezés 3.4Molnár Aranka [1202100111]
minden tanév őszi félév
14426RK081Kommunikáció 2.Modern kommunikációs eljárások és technikák (Modern kommunikációs eljárások és technikák)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14427RK085Bibliaismeret4Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
14605RK086Szakszövegolvasás, szövegértésBevezetés a tudományos szövegek ovasásába és feldolgozásába (Bevezetés a tudományos szövegek ovasásába és feldolgozásába)3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
14428RKM01Szakdolgozati konzultáció 1. - művelődésszervező2Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
Pásztor Gyula [1200400059]
Molnár Aranka [1202100111]
Lapis József [1201800008]
minden tanév őszi félév
14555RKR01Szakdolgozati konzultáció 1. - roma közösségszervező2Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
minden tanév őszi félév
14429RKS02Közösségszervezés és közösségfejlesztés szigorlat4Csatlósné Komáromi Katalin [1202000109]
Molnár Aranka [1202100111]
minden tanév őszi félév
14339SB003Szakdolgozati konzultáció 30Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
14319SB10Szakdolgozat 1.4Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Fodor Ferenc [1201000023]
Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
14340SG003Szakdolgozati konzultáció 3.- KVG0Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Hős Csaba [1201700008]
időszakos meghirdetés
14320SG10Szakdolgozat 1.4Dr. Hős Csaba [1201700008]
minden tanév őszi félév
14341SH003Szakdolgozati konzultáció 30Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
időszakos meghirdetés
14321SH10Szakdolgozat 1.4Dr. Dienes Dénes [1199500001]
Bátoriné Dr. Misák Marianna [1200500070]
Dr. Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév minden félév
14342SR003Szakdolgozati konzultáció 30Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
Homoki Gyula [1201100009]
időszakos meghirdetés
14322SR10Szakdolgozat 1.4Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14591SZM001Záróvizsga0Erdős Ilona Judit [1201900008]
Füsti-Prókai Orsolya [1201900009]
Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14467SZM010A szociális munka alapjai4Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14468SZM011Intézménylátogatás - felkészítő és terepfeldolgozó szeminárium 1.4Németh Márta [1201700090]
Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév őszi félév
14469SZM015A szociális csoportmunka elmélete4Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14470SZM016A szociális csoportmunka gyakorlata - Projektmunka 1.4Erdős Ilona Judit [1201900008]
minden tanév tavaszi félév
14471SZM022Szakmai képességfejlesztés 2.4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14472SZM024Szakmai képességfejlesztés 4.4Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14473SZM028Bevezetés a szociológiába4Dr. Ábrahám Katalin [1202000110]
minden tanév őszi félév
14474SZM029Társadalomtörténet3Dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév őszi félév
14475SZM032Társadalmi struktúra és rétegződés, társadalmi mobilitás2Dr. Csurgó Bernadett [1201500071]
minden tanév őszi félév
14476SZM033Társadalmi hátrányok szociológiája2Gyukits György [1201700006]
minden tanév őszi félév
14477SZM035A családszociológia alapjai3Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14478SZM038A szociális munka területei és célcsoportjai3Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14479SZM043Szociális esetek jogi és etikai vonatkozásai2Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14480SZM046A szociálpolitika alapjai 2.4Patyán László [1202200021]
minden tanév tavaszi félév
14481SZM047Társadalmi problémák a gyakorlatban3Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14482SZM049A szociálpolitika 4. -Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon 2.3Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14483SZM057Népegészségtan3Gyukits György [1201700006]
minden tanév őszi félév
14484SZM058Egészségfejlesztés és nevelés2Gyukits György [1201700006]
minden tanév őszi félév
14485SZM060A kapcsolati erőszak formái és jellegzetességei3Sándor-Lenkei Aida [1201900003]
minden tanév őszi félév
14486SZM061A bántalmazott útja a segítő folyamatban2Sándor-Lenkei Aida [1201900003]
minden tanév tavaszi félév
14487SZM080Bevezetés a klinikai és egészségpszichológiába3Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév tavaszi félév
14488SZM090Informatika2Karai Péter [1201700007]
minden tanév őszi félév
14489SZM091Bevezetés a pszichológiába3Ambrusz Aliz [1202100074]
minden tanév őszi félév
14490SZM092Fejlődés- és személyiséglélektan3Ambrusz Aliz [1202100074]
időszakos meghirdetés
14491SZM093Szociális és családjog4Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14492SZM101Jog szigorlat0Dr. Szathmáry Béla Ferenc [1200400058]
minden tanév őszi félév
14493SZM108Szakdolgozati konzultáció 1.5Dr. Barnóczki Anita [1200900053]
Dr. Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
14559SZM110Szakdolgozat0Erdős Ilona Judit [1201900008]
Dr. Havasi Virág [1201000014]
Patyán László [1202200021]
minden tanév őszi félév
14560SZM112Szakmai gyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium0Erdős Ilona Judit [1201900008]
időszakos meghirdetés
14343SZV122Hóseás könyvének üzenete a széljegyzetek tükrében3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
időszakos meghirdetés
14344SZV223Idősödéssel kapcsolatos szakpolitikák - SZV3Patyán László [1202200021]
időszakos meghirdetés
14397SZV224Zsoltárvallomások (Áhítatok)3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
14556SZV311C.S.Lewis - olvasószeminárium3Homoki Gyula [1201100009]
időszakos meghirdetés
14345SZV315\"Jézus a ruhásszekrényben\"2. - C.S. Lewis Narnia krónikáinak teológiai megközelítése3Homoki Gyula [1201100009]
időszakos meghirdetés
14542SZV319\"Vászoncigányok\"-filmszeminárium3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
időszakos meghirdetés
14543SZV321Szabó Magda, a \"szabálytalan keresztyén\"3Dr. Szatmári Emília [1200300012]
időszakos meghirdetés
14551SZV322Regionális kultúrák3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
időszakos meghirdetés
14568SZV323Missziók a gyakorlatban3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév minden félév
14512TM001Biblikus szigorlat3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév őszi félév
14513TM003Liturgika és egyházzene szigorlat3Dr. Hős Csaba [1201700008]
Dr. Csorba Dávid [1201300007]
Bereczki Róbert [1201500072]
páros kezdetű tanév őszi félév
14561TM004Szakdolgozati konzultáció 1.0Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév őszi félév
14504TM010Kutatásmódszertan3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14505TM011Bibliai teológia 1. (Ószövetség)3Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
14506TM013Bibliai nyelvek4Dr. Enghy Sándor [1200300010]
Dr. Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
14507TM014Vallástörténet 1. Általános valástudomány3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14508TM016Teológia- és dogmatörténet 1.Keresztyén teológiatörténet 1. (Keresztyén teológiatörténet 1.)3Homoki Gyula [1201100009]
minden tanév őszi félév
14509TM018Keresztyén egyházzene 1.3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
14510TM021Szociológia3Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
minden tanév őszi félév
14514TM025Dogmatika 2.3Dr. Füsti-Molnár Arzén Szilveszter [1199800001]
páros kezdetű tanév őszi félév
14511TM027Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
minden tanév őszi félév
14515TM029Teológia és kommunikáció4Dr. Nagy Károly Zsolt [1200800020]
páros kezdetű tanév őszi félév
14516TM030Etika 2.Bibliai etika (Bibliai etika)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév őszi félév
14517TM031Etika 3.A keresztyén etika története (A keresztyén etika története)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév őszi félév
14518TM032Etika 4.Világvallások etikája (Világvallások etikája)4Dr. Rácsok Gabriella [1199600001]
páros kezdetű tanév őszi félév
14572TM038Művelődéstörténet 3.Magyar keresztyén művelődéstörténet 1. (Magyar keresztyén művelődéstörténet 1.)4Dr. Kovács Áron [1201400002]
páros kezdetű tanév őszi félév
nyilsúgó új ablakban
 
impresszum adatvédelem nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2022-12-01, 48.hét© kodasoft 2001-2022